Το ετήσιο ραντεβού του Δικτύου των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α)

θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα, 2 έως 4 Νοεμβρίου 2023, στο ξενοδοχείο Elite City Resort.

Θα συμμετέχουν οι κατά τόπους Φο.Δ.Σ.Α, εισηγητές & επιστήμονες με γνώση και εμπειρία στα θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, στη βιώσιμη διαχείριση και κυκλική οικονομία, στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα αστικά στερεά απόβλητα και τους Φο.Δ.Σ.Α καθώς και εκπρόσωποι των συναρμόδιων Υπουργείων, της Κ.Ε.Δ.Ε και των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

Το Δίκτυο των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Δίκτυο Φο.Δ.Σ.Α) και ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου συνδιοργανώνουν εφέτος την 15η Πανελλήνια Σύνοδο των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α),

με τίτλο «Διαχείριση απορριμμάτων – Ζητήματα προσαρμογής στο Ευρωπαϊκό κεκτημένο».

Θεματολογία

Η 15η Σύνοδος έχει ως κύρια θέματα την προσαρμογή των Μονάδων Διαχείρισης στις νέες απαιτήσεις RRF, τη χρηματοδότηση με το καθεστώς prorate, τις χρηματοδοτικές δυνατότητες του ΠΕΚΑ 2021-2027, την εκπόνηση των ΠΕΣΔΑ ως ολοκληρωμένους, αξιόπιστους και βιώσιμους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς, την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας και γενικότερα τον προσδιορισμό της μετάβασης της διαχείρισης των απορριμμάτων και του ρόλου των ΦοΔΣΑ την επόμενη μέρα της χώρας μας.

Πρόγραμμα ΕΔΩ