Με μεγάλη μας έκπληξη την 15-11-2019 λάβαμε εξώδικη δήλωση από (57) μέλη του συλλόγου μας με την οποία,

ενημερώνουν ότι επιθυμούν να διαγραφούν από μέλη αυτού, επικαλούμενα μάλιστα ότι δήθεν δεν ακολουθούνται οι καταστατικές διαδικασίες και ότι τους στερήθηκε η δυνατότητα να συμμετέχουν στις πρόσφατες εκλογές για το Δ.Σ του συλλόγου μας.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι, στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε, στις 13/06/2019 στο ΧΥΤΑ Φυλής παρουσία του Δικαστικού Αντιπροσώπου, ο οποίος διορίστηκε με την υπ΄ Αρ. 8555/2019 απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου (σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4446/2016), και μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας και την ομόφωνη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης από τα μέλη της δια ανατάσεως της χειρός εξελέγη η τριμελής εφορευτική επιτροπή με 2 αναπληρωματικούς, η οποία και θα διενεργήσει τις εκλογές του Σωματείου μας, για την ανάδειξη νέου Δ.Σ και Ελεγκτικής Επιτροπής: Επισημαίνουμε ότι στην Γεν. Συνέλευση συμμετείχαν και ψήφισαν ομόφωνα και οι εκπρόσωποι αλλά και οι συνάδελφοι της παράταξης «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΔΣΝΑ».

Με ομόφωνη επίσης απόφαση της συνέλευσης αποφασίστηκε ότι οι υποψηφιότητες να κατατίθενται στην εφορευτική επιτροπή, από την Πέμπτη το απόγευμα 13/06/2019 και ώρα 16:00 έως 18:30μ.μ και την επόμενη ημέρα Παρασκευή 14/06/2019 από 9:30 έως 14:00 στα Κεντρικά γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α (4 ος όροφος παλαιό κτίριο Κεντρικών γραφείων). Σημειώνουμε ότι οι εκλογές ορίστηκαν για να διεξαχθούν την 20.6.2019 Εντός των παραπάνω προθεσμιών κατατέθηκαν υποψηφιότητες για το Δ.Σ και την Ελεγκτική Επιτροπή από δύο παρατάξεις, την παράταξη «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΔΣΝΑ» και «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ». Στις 15:00 η ώρα περίπου και πριν εκδοθεί το πρακτικό με τις υποψηφιότητες επικοινώνησε η Πρόεδρος τις Εφορευτικής Επιτροπής Γιάννα Σουλιώτη με τον Δημήτριο Λιόση μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής και τον ενημέρωσε ότι η παράταξη «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΔΣΝΑ» δεν είχε καταθέσει ψηφοδέλτιο στο χρονικό περιθώριο που αποφασίστηκε στην Γενική Συνέλευση, ζητώντας του να την ενημερώσει για την υποβολή ή όχι ψηφοδελτίου καθώς ως όφειλε ήταν υποχρεωμένη να εκδώσει και να αναρτήσει το πρακτικό υποψηφιοτήτων. Επειδή το μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής κ. Λιόσης δεν γνώριζε τις προθέσεις της εν λόγω παράταξης για συμμετοχή ή όχι αυτής στις εκλογές, του ανακοινώθηκε ότι έως το πέρας του ελέγχου των υποψηφιοτήτων που έχουν κατατεθεί που υπολογίζεται περί τις 18:00 θα μπορούν να καταθέσουν υποψηφιότητες προκειμένου να λάβουν μέρος στις εκλογές. Δυστυχώς η αναμονή των δύο μελών της Εφορευτικής Επιτροπής δεν είχε αποτέλεσμα καθώς καμία επικοινωνία δεν υπήρξε με τον κύριο Λιόση ή άλλο ενδιαφερόμενο μέλος της παράταξης.

Οι επικεφαλής των δύο άλλων παρατάξεων κ. Ζαχαρόπουλος Γιώργος και κ. Καπετάνος Δημήτρης αλλά και άλλοι συνάδελφοι ενημερώθηκαν για την καθυστέρηση της συμμετοχής στις εκλογές από την παραπάνω παράταξη και προσπάθησαν εκ νέου να επικοινωνήσουν με συναδέλφους προκειμένου να ενημερωθούν για την επιθυμία τους ή όχι στις επικείμενες εκλογές. Δυστυχώς οι συνάδελφοι της εν λόγω παράταξης δεν απαντούσαν στις τηλεφωνικές οχλήσεις των επικεφαλής των δύο άλλων παρατάξεων αλλά και των συναδέλφων που προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί τους. Επισημαίνουμε ότι εξαντλήθηκαν όλες οι προσπάθειες για συμμετοχή της άλλης παράταξης στις αρχαιρεσίες του Σωματείου μας, ηθικές χρονικές και νομιμότητας. Προκειμένου λοιπόν να τηρηθούν οι προθεσμίες που ορίζονται στο καταστατικό και συγκεκριμένα στο άρθρο 11, όπου ρητά ορίζεται ότι η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει τις υποψηφιότητες 3 τουλάχιστον ημέρες πριν τις εκλογές και δεδομένου ότι την Δευτέρα 17-06-2019 μεσολαβούσε η αργία του αγίου πνεύματος και τα γραφεία του Συνδέσμου θα ήταν κλειστά, απαιτείται να εκδοθεί το πρακτικό υποψηφιοτήτων. Περί ώρα 19:50 αναρτήθηκε από την Εφορευτική Επιτροπή στην είσοδο των κεντρικών γραφείων το πρακτικό των υποψηφιοτήτων με την συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες των δύο παρατάξεων που είχαν υποβάλλει υποψηφιότητες στην Εφορευτική Επιτροπή.

Την επόμενη ημέρα δηλ. το Σάββατο 15/06/2019 στις 15:00 μμ. εστάλησαν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής οι υποψηφιότητες που αφορούσαν την παράταξη «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΔΣΝΑ», και οι οποίες μάλιστα τύγχαναν ανυπόγραφες.

Επειδή οι υποψηφιότητες αυτές είναι ανυπόγραφες και εκπρόθεσμες αφού δεν κατατέθηκαν στις καθορισμένες προθεσμίες που είχαν συμφωνηθεί και εγκριθεί στην Γενική Συνέλευση και είχαν ανακοινωθεί από την Εφορευτική Επιτροπή αλλά και στις προθεσμίες που αναφέρονται στο καταστατικό για την δημοσίευση των υποψηφιοτήτων που είναι 3 ημέρες πριν την διενέργεια των εκλογών δεν μπορούν να γίνουν δεκτές. Έτσι στις εκλογές στις 20-06-2019 συμμετείχαν οι παρατάξεις 1.) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΔΣΝΑ και 2.) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ που κατέθεσαν νόμιμα και εμπρόθεσμα υποψηφιότητες όπως ανακοινώθηκαν την Παρασκευή 14 Ιουνίου του 2019. Στις 20-06-2019 διεξήχθηκαν οι αρχαιρεσίες του σωματείου μας. Προσήλθαν και ψήφισαν 223 συνάδελφοι από τους 295 που είναι μέλη του Σωματείου μας, δηλαδή η συμμετοχή των συναδέλφων ανήλθε στο 80%, ποσοστό που δείχνει την απεριόριστη εμπιστοσύνη των συναδέλφων στο Σωματείο μας.

Επισημαίνουμε ότι η όλη διαδικασία διεξήχθη ομαλά παρουσία του Δικαστικού αντιπροσώπου, ο οποίος υπογράφει και το πρακτικό των αρχαιρεσιών, χωρίς κανένα διατυπωθέν παράπονο από οιαδήποτε πλευρά. Σημειώνουμε ότι αρκετοί εκ των υπογραφόντων (οκτώ ) την εξώδικη δήλωση διαγραφής, μετά από επικοινωνία που είχαμε μαζί τους, μας δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν ότι με την υπογραφή τους νομιμοποιούσαν τη διαγραφή τους από το σωματείο μας. Επίσης αρκετοί εκ των υπογραφόντων την εξώδικη δήλωση, συμμετείχαν κανονικά στις εκλογές, ασκώντας τα νόμιμα δικαιώματα τους, χωρίς να παρεμποδιστούν από οιονδήποτε.

Επειδή θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό για την ορθή λειτουργία του Συλλόγου μας, η διαφάνεια και αξιοπιστία, μεταξύ όλων των μελών καθώς και η τήρηση των αρχών της νομιμότητας, Σας καλούμε σε έκτακτη γενική συνέλευση που θα λάβει χώρα την Τρίτη 03-12-2019 στον χώρο του ΧΥΤΑ Φυλής και ώρα 11:00 με παράλληλη 3ωρη στάση εργασίας, με θέμα τη συζήτηση για την ορθή λειτουργία του Σωματείου μας, την τήρηση ή μη των καταστατικών λειτουργιών και την άρση των αμφισβητήσεων που τέθηκαν και οι οποίες αφορούν όλα τα μέλη που συμμετείχαν στις απόλυτα διαφανείς και νόμιμες διαδικασίες των εκλογών της 20 ης Ιουνίου 2019.

 

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                     Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ.                                                                                 Γ ΠΑΣΧΑΛΗΣ. Ι