Αυξάνεται ο προϋπολογισμός του έργου “Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας”.

Ο επικαιροποιημένος προϋπολογισμός ανέρχεται πλέον στα 25,94 εκατ. ευρώ ( 32,1 εκατ. αξία με ΦΠΑ). Ο αρχικός προϋπολογισμός της σύμβασης ήταν στα 19,95 εκατ. ευρώ (αξία με ΦΠΑ 24,73 εκατ.).

Ο λόγος αναθεώρησης του προϋπολογισμού είναι ότι προέκυψαν πρόσθετες εργασίες εκσκαφών. Ανάδοχος για την υλοποίηση των εργασιών είναι η Θαλής.

Αναθέτουσα Αρχή είναι του έργου είναι ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ).

Το έργο

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται:

• Κατασκευή Μονάδας Υποδοχής και Μηχανικής Επεξεργασίας

• Κατασκευή Μονάδας βιολογικής επεξεργασίας

• Κατασκευή Μονάδας ωρίμανσης – εξευγενισμού του στερεού υπολείμματος της βιολογικής επεξεργασίας

• Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ)

• Κατασκευή έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων και αναβάθμισης Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων

• Κατασκευή έργων διαχείρισης ομβρίων.

• Κατασκευή έργων εσωτερικής οδοποιίας

• Κατασκευή απαραίτητων έργων υποδομής

• Κατασκευή έργων περιβαλλοντικής παρακολούθησης των εγκαταστάσεων

• Προμήθεια του κινητού εξοπλισμού για την λειτουργία.

 

 

ypodomes.com