Η κατάσταση με τα απόβλητα στη περιοχή των μεγάρων έχει ξεφύγει εντελώς. Από την μία ξοδεύτηκε πακτωλός χρημάτων για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Μεγάρων

(ένα έργο που πολυδιαφημίστηκε από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή της κ. Δούρου) και από την άλλη, λειτουργεί ως τριτοκοσμικός και παράνομος ΧΑΔΑ, σχεδόν όλη η υπόλοιπη κοιλάδα. Οι κάτοικοι των Μεγάρων και των γύρω περιοχών, κάνουν αγώνα να μην γίνουν τα ορυχεία βωξίτη και μολύνουν στεριά και θάλασσα, ενώ, τοπικοί παράγοντες, κάνουν παράλληλα τον δικό τους «αγώνα», μετατρέποντας την εύφορη κοιλάδα σε χώρο ανεξέλεγκτης απόθεσης, τοξικών αποβλήτων, σκουπιδιών και μπαζών. Αυτά και άλλα πολλά, με βίντεο φωτογραφικό υλικό και πλήθος καταγγελιών, σύντομα στο «pitsounicity.gr».