Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο διοργανώνει το διεθνές συνέδριο

«Corfu 2022 9th International Conference on Sustainable Solid Waste Management». Το συνέδριο θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας 15-17 Ιουνίου 2022 με την παρουσία διακεκριμένων ομιλητών από την Ευρώπη και διεθνώς και πέραν των 600 συνέδρων. Θα προηγηθεί διήμερο σχολείο για αειφόρο διαχείριση στερεών αποβλήτων και την κυκλική οικονομία στις 13 και 14 Ιουνίου 2022. Το συνέδριο αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων οκτώ συνεδρίων Athens 2012, Athens 2014, Tinos 2015, Cyprus 2016, Athens 2017, Naxos 2018, Heraklion 2019, Thessaloniki 2021. Σκοπός του συνεδρίου είναι να εστιάσει στα θέματα βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων με έμφαση στην ανάπτυξη. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα συνάντησης εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, μελών του ακαδημαϊκού και ερευνητικού χώρου σε διεθνές επίπεδο που ασχολούνται με το αντικείμενο, ώστε να προταθούν και να αναδειχθούν δυνατότητες και ευκαιρίες για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, ανάκτησης ενέργειας και υλικών και εξοικονόμησης πόρων.