Του Αντ. Δεωνά

«Αναβαθμίζεται σε Πράσινο Εργοστάσιο - Βελτιώνονται οι εγκαταστάσεις απόσμησης και αποκονίωσης»

Στην τελική ευθεία μπαίνει ο διαγωνισμός της αναβάθμισης και λειτουργίας του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης (ΕΜΑ) Άνω Λιοσίων. Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών της Β΄ Φάσης του διαγωνισμού, προσωρινός ανάδοχος και μοναδικός διεκδικητής του περιβαλλοντικού έργου, είναι η κοινοπραξία με leader την «ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ» Κ/Ξ εταιρειών «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.-W.A.T.T. Α.Ε.–ENVIROPLAN-ΑΡΣΗ Α.Ε.»

Μετά και από την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και σύμφωνα με την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του «ΕΔΣΝΑ» που πραγματοποιήθηκε στις 24/5/2021, η κοινοπραξία της «ΗΛΕΚΤΩΡ» αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος με προσφερόμενη τιμή 49,1 εκατ. ευρώ (60,9 με ΦΠΑ), με προϋπολογισμό μελέτης 52,3 εκατ. ευρώ (64,9 εκατ. ευρώ συμπ. ΦΠΑ) ενώ το επόμενο βήμα, είναι η προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο και ακολούθως η υπογραφή της σύμβασης.

Το συγκεκριμένο έργο που αφορά την αναβάθμιση του «ΕΜΑΚ» στα Άνω Λιόσια, θα έχει ως αποτέλεσμα να ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό τις υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική. Η τεχνολογική αναβάθμιση του εργοστασίου και οι τροποποιήσεις στις γραμμές παραγωγής, θα αυξήσουν σημαντικά τα ποσοστά ανακύκλωσης και εκτροπής από τη ταφή, αφού θα προστεθεί και η δυνατότητα επεξεργασίας οργανικών απορριμμάτων, τα οποία θα συλλέγονται ως διακριτό ρεύμα μέσω του δικτύου καφέ κάδων που ήδη έχουν αναπτυχθεί σε κάποιους Δήμους.

Κοινή διαπίστωση είναι, ότι η αναβάθμιση, θα επιτελέσει σημαντικό ρόλο και στη λειτουργία του μοντέλου της Διαλογής στην Πηγή.

Μόλις ολοκληρωθούν οι νέες εργασίες το εργοστάσιο θα εχει δυναμικότητα επεξεργασίας περίπου 300.000 τόνοι ανά έτος, ενώ εξ αυτών, οι 200.000 τόνοι θα είναι σύμμεικτα, 60.000 τόνοι προ διαλεγμένα βιοαπόβλητα και 40.000 τόνοι κλαδέματα.

Από τους 60.000 τόνους βιοαποβλήτων και τους 40.000 τόνους κλαδεμάτων που θα οδηγούνται προς κομποστοποίηση θα παράγεται κομπόστ - εδαφοβελτιωτικού ποιότητας «ECOLABEL». Για την κομποστοποίηση θα χρησιμοποιηθεί δοκιμασμένη γερμανική τεχνολογία που παράγει υψηλής ποιότητας compost. Η έμπειρη «ΗΛΕΚΤΩΡ» leader Εταιρεία η οποία θεωρείται από τις κορυφαίες εταιρίες στο τομέα διαχείρισης απορριμμάτων, θα εγκαταστήσει για πρώτη φορά στο εργοστάσιο EMAK κουτιά «HERHOF» τα οποία θα είναι σφραγισμένα και δεν θα δημιουργούν οσμές. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη εταιρεία αυτό αποτελεί προτεραιότητα και άλμα βελτίωσης για το εργοστάσιο της «ΕΜΑΚ» που ουσιαστικά αναβαθμίζεται σε «Πράσινο Εργοστάσιο».

Αυτό όμως που αποτελεί τη μεγάλη αλλαγή στη λειτουργία του εργοστασίου, είναι oι επενδύσεις για την βελτίωση των εγκαταστάσεων απόσμησης και αποκονίωσης.

Σημειωτέον δε, το «ΕΜΑK» Άνω Λιοσίων είναι σήμερα η μοναδική μονάδα επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων που λειτουργεί στην Αττική και η οποία διαχειρίζεται περίπου το 1/6 του συνόλου των απορριμμάτων που παράγονται σε όλη την Περιφέρεια.

Τέλος, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, οι ελάχιστοι στόχοι ανάκτησης είναι το συνολικό υπόλειμμα να είναι μικρότερο του 50% επί της συνολικής ποσότητας των 300.000 τόνων, δηλαδή κάτω από 150.000 τόνων ανά έτος.