Το έργο «Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων Δ.Ε. Αιγείρας Δ. Αιγιαλείας»

ενέκρινε και δρομολογεί η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγιαλείας. Στόχος του έργου είναι η πλήρης περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου, έκτασης περίπου 8,8 στρεμμάτων, που επί 15 χρόνια λειτουργούσε ως ΧΑΔΑ. Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο του 2020 σταμάτησε οριστικά να λειτουργεί μετά τη σχετική άδεια που εξέδωσε το Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου.