Ο δρόμος για την αποσυμφόρηση της -βεβαρημένης περιβαλλοντικά- Ανατολικής Αττικής περνά μέσα από νέα έργα,

σύγχρονων τεχνολογιών, τα οποία εκσυγχρονίζουν συνολικά τη διαχείριση των απορριμμάτων στο πυκνοκατοικημένο λεκανοπέδιο. Απόδειξη αποτελεί το γεγονός πως έργα που πραγματοποιήθηκαν στη Φυλή πριν από 20 -και πλέον- χρόνια, παραμένουν μέχρι και σήμερα ζωτικής σημασίας, οδηγώντας ένα σημαντικό ποσοστό των απορριμμάτων στην ανακύκλωση, την παραγωγή κομπόστ και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο. Τα πιο σημαντικά από αυτά φέρουν την υπογραφή της εταιρείας ΤΟΜΗ Α.Ε. και του Θανάση Κατρή, ενός από τους πρώτους επιχειρηματίες που επένδυσαν στον κλάδο της διαχείρισης απορριμμάτων και της ανακύκλωσης. Η WATT Α.Ε., εταιρεία που ίδρυσε και διευθύνει σήμερα ο Κατρής, εκτός από την κορυφαία τεχνογνωσία και εξειδίκευση που διαθέτει, κατέχει ηγετική θέση στην ανακύκλωση, με δυο από τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα εργοστάσια διαχωρισμού και ανακύκλωσης στην Φυλή και στο Κορωπί, όπου δέχεται τον μπλε κάδο από 70 δήμους.