Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός του έργου “Μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων

(προδιαλεγμένων οργανικών και πράσινων) Δήμων Αιγιαλείας και Καλαβρύτων”.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 10,2 εκατ. ευρώ (αξία με ΦΠΑ 12,5 εκατ.) και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι στις 15/06/2023 και η αποσφράγιση είναι προγραμματισμένη για τις 20/06/2023.

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Αιγιαλείας ενώ η σύμβαση θα έχει διάρκεια 78 μήνες (6,5 χρόνια).

Αντικείμενο έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων συμπεριλαμβανομένης της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας και της προμήθειας του απαιτούμενου εξοπλισμού καθώς και η λειτουργία του έργου για χρονικό διάστημα 5 ετών με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον χρονικό διάστημα έως 5 έτη .

Η εγκατάσταση της Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων αφορά οργανικά απόβλητα που θα προέρχονται από προγράμματα Διαλογής στην Πηγή που πρόκειται το προσεχές διάστημα να εφαρμοστούν στο Δήμο Αιγιάλειας καθώς και πράσινα απόβλητα του Δήμου.

 

Πηγή: ypodomes.com