Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για το έργο ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΩΣ ΧΥΤΥ,

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΑ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΠΕΣΔΑ.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι στα 1,5 εκατ. Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και η διάρκεια της σύμβασης είναι οι 8 μήνες. Αναθέτουσα αρχή του έργου είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι στις 19/06/2023 ενώ η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι στις 23/06/2023. 

Ταυτότητα του έργου 

Το έργο αφορά στην επέκταση του ΧΥΤΥ Λάρισας, με την κατασκευή του 1ου κυττάρου της κυψέλης 5 του ΧΥΤΥ Λάρισας καθώς και στην κατασκευή όλων των σχετικών έργων υποδομής.

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα περιλαμβάνονται:

  • Εργασίες διαμόρφωσης της λεκάνης ταφής
  • Εργασίες στεγανοποίησης της λεκάνης ταφής
  • Έργα διαχείρισης στραγγισμάτων
  • Έργα διαχείρισης βιοαερίου
  • Έργα εσωτερικής οδοποιίας
  • Έργα διαχείρισης ομβρίων
  • Έργα φύτευσης – άρδευσης
  • Λοιπά Έργα Υποδομής

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

 

Πηγή: ypodomes.com