Στις 28 Απριλίου, θα υποβληθούν οι προσφορές για τη μεγάλη μονάδα του Ανατολικού Τομέα Δυτικής Μακεδονίας,

προϋπολογισμού γύρω στα 250 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τη μονάδα που κατασκευάζεται ως παραδοσιακό δημόσιο έργο από τον τοπικό διαδημοτικό φορέα (ΦΟΣΔΑ), γιατί η πρώτη προωθείται ήδη μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).