Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ανακοινώθηκε

για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο «Επέκταση Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Π.Ε. Ηλείας» με απόφαση  113/2023 της Ο.Ε. του Δήμου Ήλιδας.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 11,84 εκατ. ευρώ (αξία με ΦΠΑ 14,68 εκατ.) και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Η αρχική καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος ήταν στις 10/05/2023 ενω η νέα ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι στις 17/05/2023. 

Η αποσφράγιση ήταν προγραμματισμένη για τις 15/05/2023 ενώ η νέα ημερομηνία αποσφράγισης είναι στις 22/05/2023. Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ήλιδας και η σύμβαση θα έχει διάρκεια 10 μήνες.

Το έργο Αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή του έργου επέκτασης του υφιστάμενου Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) της Π.Ε. Ηλείας

Στη νέα λεκάνη θα μεταφέρεται και θα διατίθεται το μη αξιοποιήσιμο κλάσμα από τη Μονάδα Μηχανικής Διαλογής, τη Μονάδα Αναερόβιας Χώνευσης και τη Μονάδα Αερόβιας Βιολογικής Επεξεργασίας – Κομποστοποίησης του εργοστασίου επεξεργασίας στερεών αποβλήτων.

Το παρόν έργο περιλαμβάνει:

 1. Την επέκταση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής με δημιουργία νέας λεκάνης έκτασης 37,5 περίπου στρεμμάτων (β’ φάση), το οποίο θα αυξήσει τον χρόνο ζωής του χώρου για 17 έτη. Η συνολική χωρητικότητα της νέας λεκάνης θα είναι τουλάχιστον 634.000 m3.
 2. Την ανάπτυξη των υποδομών για την διαχείριση των στραγγισμάτων. Πιο συγκεκριμένα, απαραίτητη είναι η κατασκευή δικτύου συλλογής των παραγόμενων στραγγισμάτων το οποίο θα εξυπηρετεί το νέο κύτταρο.
 3. Έργα διαχείρισης όμβριων.
 4. Έργα εσωτερικής οδοποιίας
 5. Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης
 6. Σύστημα παρακολούθησης διαφυγής στραγγισμάτων
 7. Σύστημα παρακολούθησης ποιότητας υπογείων και επιφανειακών υδάτων
 8. Σύστημα παρακολούθησης οριζόντιας μετανάστευσης βιοαερίου
 9. Σύστημα παρακολούθησης καθιζήσεων
 10. Έργα δικτύου συλλογής και διαχείρισης βιοαερίου
 11. Σταθμός άντλησης και καύσης
 12. Επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων, η οποία θα περιλαμβάνει;

– Μονάδα λεπτοκοσκίνισης

– Δεξαμενή βιολογικής επεξεργασίας

– MBR

– Μονάδα Αντίστροφης Ώσμωσης (RO)

 

Πηγή: ypodomes.com