Το ''πράσινο'' φως για την υλοποίηση ενός έργου – σταθμό για την Ιθάκη που αφορά

στην ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων σηματοδοτεί η υπογραφή από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου της απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου Ιθάκης για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020” του έργου ''Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Ιθάκης'' συνολικού προϋπολογισμού 2.886.604 €. Το έργο αφορά στην αναβάθμιση των υφιστάμενων δράσεων και υποδομών και στην ανάπτυξη νέων δράσεων και δημιουργίας νέων υποδομών στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αστικών αποβλήτων του Δήμου Ιθάκης.

Ειδικότερα, με την κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών μαζί με τον εξοπλισμό τους (ημι-ρυμουλκούμενα οχήματα με container και έναν τράκτορα) επιτυγχάνεται ο στόχος της βελτίωσης της καθημερινότητας και της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας. Σημειώνεται ότι στόχος της πράξης είναι η προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης, η ανάκτηση και επεξεργασία προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, η παραγωγή compost, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης αποβλήτων, η πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων, και η αύξηση των ποσοτήτων που θα εκτρέπεται από χώρους ταφής, έτσι ώστε να καλύπτονται οι στόχοι του σχετικού Επιχειρησιακού Προγράμματος, του ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων και του νέου ΕΣΔΑ.

''Όλα τα ανωτέρω θα έχουν και σημαντική μείωση στο κόστος διαχείρισης του Δήμου Ιθάκης'' τονίζει η Περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου και συμπληρώνει ότι “η αειφόρος ανάπτυξη και η δημόσια υγεία είναι προτεραιότητά μας σε κάθε νησί”.