Τις προτάσεις του ως επικεφαλής παράταξης της αντιπολίτευσης έκανε στον δήμο της Κηφισιάς ο

Πρόεδρος του ΕΟΑΝ κ. Νίκος Χιωτάκης. Το myota.gr δεν μπαίνει ποτέ σε ενδοδημοτικές αντιπαραθέσεις καθώς δεν είναι αυτός ο ρόλος του, ούτε ο σκοπός του. Διαβάζεται άλλωστε σχεδόν αποκλειστικά από αιρετούς.
Οι προτάσεις του κ. Χιωτάκη όμως έχουν ευρύτερο ενδιαφέρον και μπορούν να αποτελέσουν πιλότο. Οχι μόνο διότι ο κ. Χιωτάκης ως πρόεδρος του ΕΟΑΝ (Εθνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης) διαθέτει τα στοιχεία και γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τον πλήρη Εθνικό και Περιφερειακό Σχεδιασμό στη Διαχείριση των Απορριμμάτων και την ανακύκλωση, αλλά και διότι είναι ένας από τους ανθρώπους που έχει μελετήσει για λογαριασμό της ΚΕΔΕ για πάρα πολλά χρόνια το θέμα, από πολλά διαφορετικά πόστα.
Οι προτάσεις του κατά την γνώμη μας αποτελούν πιλότο για όλους τους δήμους.

Ο κ. Χιωτάκης λοιπόν για τον Δήμο Κηφιασιάς προτείνει τα εξής:

Νέο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων, με επίκεντρο τη διαλογή στην πηγή, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση

ΣΥΛΛΟΓΗ
Χωριστή συλλογή 4 ρευμάτων συσκευασιών,
Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων
Χωριστή συλλογή πράσινων φυτικών υπολλειμμάτων

Πράσινα Σημεία
Χωριστή συλλογή ογκωδών
Χωριστή συλλογή οικοδομικών, μπάζων.
Χωριστή συλλογή ηλεκτρικών συσκευών, ελαστικών, οχημάτων ΤΚΖ, μπαταριών, ρούχων, επίπλων, κλπ

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
Οικιακή κομποστοποίηση
Κόμποστ από βιοαπόβλητα
Εργαστήριο επιδιόρθωσης συσκεύων με κοινωφελείς οργανώσεις

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εκστρατείες ευαισθητοποίησης πολιτών
Εκστρατείες ενημέρωσης πληθυσμιακών ομάδων
Εκπαίδευση προσωπικού
Διαδραστικό εργαστήριο εκπαίδευσης πολιτών
Συναντήσεις με πολίτες πόρτα-πόρτα
Δημιουργία τηλεφωνικού και ηλεκτρονικού helpdesk

Οργάνωση Υπηρεσίας Καθαριότητας

Διαμόρφωση νέου Οργανογράμματος της Υπηρεσίας με προσανατολισμό στην ανακύκλωση
Αξιολόγηση προσωπικού
Αξιοποίηση στελεχιακού δυναμικού.

Αποφάσεις με διαβούλευση στο Δημοτικό Συμβούλιο

Κανονισμός λειτουργίας υπηρεσίας Καθαριότητας .
Διαμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής με κατεύθυνση την ανακύκλωση και την εκτροπή από την υγειονομική ταφή.
Εφαρμογή της αρχής «πληρώνω όσο πετάω»

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αδειοδότηση Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
Μεταφορά αμαξοστασίου σε νέο χώρο

Πως :

1. Εκπόνηση Μελέτης, Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Λειτουργίας Διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Κηφισιάς
2. Δημιουργία Διαπαραταξιακής Ομάδας task force

Πηγή : myota.gr