Στην τελική ευθεία βρίσκεται πλέον η έναρξη εργασιών

για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στην περιοχή της Βέσσας, με την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χίου να κατοχυρώνει στην εταιρεία “Thalis Enviromental Services» το έργο, μετά από έκπτωση της τάξεως του 21%.

Το έργο έχει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης τους 18 μήνες και συνολικό προϋπολογισμό 3,7 εκ. ευρώ.

Η συνολική επένδυση περιλαμβάνει:

– Μονάδα μηχανικής διαλογής και επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων, ετήσιας δυναμικότητας 12.000 τόνοι ΑΣΑ.

– Μονάδα κομποστοποίησης του προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος 4.200 τόνων ετησίως, με εφαρμογή του συστήματος διαλογή στην πηγή και του διαχωρισμένου (σύμμεικτου) οργανικού κλάσματος των αστικών στερεών αποβλήτων για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού – κομπόστ και ανάκτηση και διάθεση ανακυκλώσιμων αποβλήτων.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και το Ταμείο Συνοχής κατά 80%.

 

https://www.politischios.gr/