Ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός του έργου κατασκευής της μονάδας επεξεργασίας

στερεών αποβλήτων της Μαγνησίας, που προκήρυξε προ ημερών ο Δήμος Βόλου. Οι προσφορές αναμένεται να κατατεθούν στις 20 Απριλίου, αν δεν υπάρξει παράταση. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων, συνολικής δυναμικότητας 50.592 τόνων υπολειμματικών σύμμεικτων απορριμμάτων ανά έτος. Επειδή είναι αναγκαία η προώθηση συστημάτων για την επεξεργασία οργανικών απόβλητων, με χωριστή συλλογή των οργανικών απόβλητων από μαζικά σημεία εστίασης ή και νοικοκυριά (οργανικά κουζίνας), καθώς και άλλων οργανικών απόβλητων («πράσινα» κ.λπ.), εντός του ίδιου χώρου θα κατασκευαστεί και Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένου Οργανικού Κλάσματος, δυναμικότητας 15.200 τόνων ετησίως. Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται και η κανονική λειτουργία της υποδομής για έναν χρόνο.