Υπεγράφη στις 14/12/2022 η σύμβαση του έργου “Κατασκευή της Β’ φάσης και

αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΕΣ) του ΧΥΤ Ανθεμούντα”. Ανάδοχος αναδείχθηκε η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ανάμεσα σε τρεις προσφορές. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 6,5 εκατ. ευρώ (αξία με ΦΠΑ 8 εκατ.). Η ανάδοχος ανέλαβε το έργο με προσφορά στα 5,6 εκατ. (Αξία με ΦΠΑ 6,94 εκατ.). Κύριος του έργου είναι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας.

Το έργο αφορά:

• στην κατασκευή της Β’ Φάσης του ΧΥΤ Ανθεμούντα, την αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΕΣ) του ΧΥΤ Ανθεμούντα και την κατασκευή όλων των σχετικών έργων υποδομής

• στη διευθέτηση τμήματος του ρέματος που διέρχεται από τον ΧΥΤΑ Ανθεμούντα.

Η συνολική χωρητικότητα της Β’ Φάσης του ΧΥΤΑ θα είναι περίπου 769.980 m3 και θα καλύψει τις ανάγκες διάθεσης των απορριμμάτων για περίπου 48,5 έτη.

Το έργο κατασκευής περιλαμβάνει:

• την κατασκευή της Β’ Φάσης του ΧΥΤ Ανθεμούντα

• την αναβάθμιση της ΕΕΣ

• την κατασκευή όλων των σχετικών έργων υποδομής Υπεγράφη στις 14/12/2022 η σύμβαση του έργου “Κατασκευή της Β’ φάσης και αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΕΣ) του ΧΥΤ Ανθεμούντα”.

Ανάδοχος αναδείχθηκε η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ανάμεσα σε τρεις προσφορές. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 6,5 εκατ. ευρώ (αξία με ΦΠΑ 8 εκατ.). Η ανάδοχος ανέλαβε το έργο με προσφορά στα 5,6 εκατ. (Αξία με ΦΠΑ 6,94 εκατ.). Κύριος του έργου είναι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας.

Το έργο αφορά:

• στην κατασκευή της Β’ Φάσης του ΧΥΤ Ανθεμούντα, την αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΕΣ) του ΧΥΤ Ανθεμούντα και την κατασκευή όλων των σχετικών έργων υποδομής

• στη διευθέτηση τμήματος του ρέματος που διέρχεται από τον ΧΥΤΑ Ανθεμούντα. Η συνολική χωρητικότητα της Β’ Φάσης του ΧΥΤΑ θα είναι περίπου 769.980 m3 και θα καλύψει τις ανάγκες διάθεσης των απορριμμάτων για περίπου 48,5 έτη.

Το έργο κατασκευής περιλαμβάνει:

• την κατασκευή της Β’ Φάσης του ΧΥΤ Ανθεμούντα

• την αναβάθμιση της ΕΕΣ

• την κατασκευή όλων των σχετικών έργων υποδομής Advertisement

• τη διευθέτηση τμήματος του ρέματος που διέρχεται από τον ΧΥΤΑ Ανθεμούντα και συγκεκριμένα για μήκος περίπου 604m.

Επίσης, στο αντικείμενο περιλαμβάνεται και η 3μηνη δοκιμαστική λειτουργία του.