''Ο Αντιπεριφερειάρχης του Δυτικού Τομέα Αθηνών κ. Ανδρέας Λεωτσάκος δήλωσε για την ένταση που δημιουργήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο

μεταξύ του κ. Πρωτούλη και του κ. Τζήμερου''.

Το περιστατικό δεν σχετιζόταν με το θέμα που είχε οριστεί και για το οποίο γινόταν συζήτηση εκείνη τη χρονική στιγμή, αλλά τα αίτια  πρέπει να αναζητηθούν σε άλλους τομείς και σε διαφορετικούς παράγοντες που μόνο οι εμπλεκόμενοι γνωρίζουν. Ο κ. Λεωτσάκος υπογράμμισε ότι το γεγονός αυτό ήταν μεμονωμένο και τόνισε ότι  καταδικάζεται κάθε μορφή βίας από όπου και να προέρχεται.  

Το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι ύψιστος δημοκρατικός θεσμός και οφείλουμε οι ψυχραιμότεροι να διασφαλίσουμε  την εύρυθμη, απρόσκοπτη και ουσιαστική λειτουργία του. Οι πολιτικές αντιπαραθέσεις είναι θεμιτές και πρέπει να υπάρχουν, ώστε μέσα από αυτές να γεννιούνται αποτελεσματικότερες  λύσεις για τον  πολίτη, που να αναβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής του. Όλες οι παρατάξεις καλούμαστε να συνεργαστούμε ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην Αττική μας .