Δήλωση υποψηφιότητας του Νίκου Χιωτάκη για το Εποπτικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, για τις εκλογές που θα διεξαχθούν

την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019.