Αγαπητοί συνεργάτες, Λόγω των μέτρων πουέχουν ληφθεί για την αποτροπή τηςδιάδοσης του κορονοϊού

Covid-19, ανακύπτει ανάγκη λήψης μέριμνας για τα αδέσποτα ζώα, καθώς επίσηςκαι για δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς των οποίων οι ιδιοκτήτες αδυνατούν για οποιοδήποτε λόγο να τα φροντίσουν.Γνωρίζοντας, τηνευαισθησίασαςκαι το υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης που σαςδιακατέχει και αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή σαςστηδιαχείριση τηςπρωτοφανούς κατάστασης πουαντιμετωπίζει η χώρα, παρακαλώ όπωςμεριμνήσετε σχετικά. 

Με εκτίμηση,  

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ