Εκτός από τα 15 εκ. ευρώ, επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 10 εκ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής στο πρόγραμμα εξοικονόμησης κατ’ οίκον, με απόφαση του  Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη 

Επιστολή προς τον υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ. Χατζηδάκη με την οποία τον ενημερώνει για την απόφαση της Περιφέρειας Αττικής να ανταποκριθεί θετικά στο σχετικό αίτημα του υπουργείου και να χρηματοδοτήσει με επιπλέον πόρους ύψους 10 εκ. ευρώ το πρόγραμμα εξοικονόμησης κατ΄οίκον, απέστειλε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης. Επισημαίνεται ότι το υπουργείο με επιστολή που απέστειλε προς την Περιφέρεια Αττικής, ζήτησε να εξεταστεί η δυνατότητα «διάθεσης πρόσθετων πόρων από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, προκειμένου να καλυφθούν αρχικά οι καταχωρημένες στο σύστημα αιτήσεις και ενδεχομένως κάποιες επιπλέον αιτήσεις, δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους πολίτες για το Πρόγραμμα». Στην επιστολή ο κ. Πατούλης επισημαίνει ότι στην περίπτωση της Αττικής, μέσω του Άξονα  Προτεραιότητας 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020, η Περιφέρεια χρηματοδοτεί με το ποσό των 15 εκ. ευρώ περίπου τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες.

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει, με δεδομένη την τεράστια ζήτηση που έχει καταγραφεί, την ανάγκη στήριξης των ιδιωτικών πρωτοβουλιών και της αγοράς που δραστηριοποιείται γύρω από την οικοδομή, καθώς και τη σύμφωνη γνώμη της οικείας διαχειριστικής αρχής της Περιφέρειας, αποφασίστηκε η χρηματοδότηση με επιπλέον πόρους ύψους 10 εκ. ευρώ του προγράμματος εξοικονόμησης κατ’ οίκον. Με αυτή την πρωτοβουλία, όπως σημειώνει, πέρα από τα άμεσα οφέλη (ενεργειακή αναβάθμιση επιπλέον 1.200 κατοικιών), καταγράφονται σημαντικά οφέλη στην εξοικονόμηση ενέργειας (επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας 5,6 MWh ετησίως), καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας (περαιτέρω μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 1.400 tn CO2 ετησίως). Ολοκληρώνοντας την επιστολή ο κ. Πατούλης επισημαίνει πως οι στόχοι απορρόφησης που έχουν τεθεί από τη νέα Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, «επιβάλλουν εγρήγορση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς» και στο πλαίσιο αυτό ζητά «να ενισχυθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες διαχείρισης του Προγράμματος, οι προσπάθειες ελέγχου και διενέργειας πληρωμών προκειμένου οι σχετικές δαπάνες να δηλωθούν το συντομότερο στην Ε.Ε».  Με αφορμή τη σχετική απόφαση ο κ. Πατούλης σε μήνυμα του τονίζει: «Με πράξεις και όχι με λόγια στηρίζουμε έμπρακτα ουσιαστικές πολιτικές που είναι φιλικές προς το περιβάλλον και προστατεύουν τη δημόσια υγεία. Στόχος είναι η Αττική να αποτελέσει Περιφέρεια - Πρότυπο ευζωίας και σε αυτή την κατεύθυνση ήδη δίνουμε λύσεις σε προβλήματα που έχουν στερήσει στους πολίτες ένα σύγχρονο και βιώσιμο σύστημα περιβαλλοντικών υπηρεσιών. Με στρατηγικό σχέδιο και σε συνεργασία με το κεντρικό κράτος, θα δρομολογήσουμε παρεμβάσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας τόσο για το περιβάλλον, όσο και για το ενεργειακό ισοζύγιο».

Επισυνάπτεται η επιστολή του κ. Πατούλη στον κ. Χατζηδάκη

Αξιότιμε Υπουργέ Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

Αγαπητέ Κωστή,

Η συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την Κεντρική Κυβέρνηση αποτελούσε πάντα προτεραιότητα και πολιτική μου άποψη, ειδικά όταν υπάρχει κοινή στρατηγική και κοινοί στόχοι. Ήδη από τη θέση του Περιφερειάρχη Αττικής, όπως γνωρίζεις πολύ καλά, καταβάλω σημαντικές προσπάθειες για την επίτευξη συνεργειών στα περιβαλλοντικά ζητήματα που απασχολούν την Αττική και που έχουν στερήσει στους πολίτες ένα σύγχρονο και βιώσιμο σύστημα περιβαλλοντικών υπηρεσιών. Σκοπός όμως της παρούσας επιστολής δεν είναι ούτε τα λύματα, ούτε τα απορρίμματα της Αττικής. Σκοπός είναι η ενίσχυση των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας που είχαν μείνει πολύ πίσω τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι οι σχετικοί πόροι είχαν δεσμευτεί ήδη από τις αρχές του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδικότερα στην περίπτωση της Αττικής, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020, χρηματοδοτούμε με το ποσό των 15 εκ. Ευρώ περίπου τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες.

Λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη την τεράστια ζήτηση που έχει καταγραφεί, την ανάγκη στήριξης των ιδιωτικών πρωτοβουλιών και της αγοράς που δραστηριοποιείται γύρω από την οικοδομή, καθώς και τη σύμφωνη γνώμη της οικείας διαχειριστικής αρχής της Περιφέρειας, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προτιθέμεθα να χρηματοδοτήσουμε με επιπλέον πόρους ύψους 10 εκ. Ευρώ το πρόγραμμα εξοικονόμησης κατ’ οίκον. Με αυτή την πρωτοβουλία, πέρα από τα άμεσα οφέλη (ενεργειακή αναβάθμιση επιπλέον 1.200 κατοικιών), καταγράφονται σημαντικά οφέλη στην εξοικονόμηση ενέργειας (επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας 5,6 MWh ετησίως) καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας (περαιτέρω μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 1.400 tn CO2 ετησίως).  Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d95d9c8425ebb5a50bb0216 στις 03/10/19 14:22 Τέλος θα ήθελα να σημειώσω ότι οι στόχοι απορρόφησης που έχουν τεθεί από τη νέα Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, επιβάλλουν εγρήγορση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και στο πλαίσιο αυτό παρακαλώ να ενισχυθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες διαχείρισης του Προγράμματος, οι προσπάθειες ελέγχου και διενέργειας πληρωμών προκειμένου οι σχετικές δαπάνες να δηλωθούν το συντομότερο στην Ε.Ε.

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ