Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.)

καταγγέλλει την Δημοτική Αρχή Πάτμου για την μη χορήγηση των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) στους εργαζόμενους και σοβαρές παραλείψεις όσον αφορά στην Υγεία και Ασφάλεια του προσωπικού. Σύμφωνα με το Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Δήμου Πάτμου και Λειψών η Δημοτική Αρχή Πάτμου δεν έχει χορηγήσει τα δύο (2) τελευταία χρόνια τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.), ενώ την τελευταία φορά που χορηγήθηκαν ήταν ελλιπείς, δεν έχει προχωρήσει στην πρόσληψη Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α.) και Ιατρού Εργασίας (Ι.Ε.), δεν έχει περάσει τα οχήματα του Δήμου από έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο.

Επίσης, σύμφωνα με το Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Δήμου Πάτμου και Λειψών, υποχρεώνει συναδέλφους να χρησιμοποιούν οχήματα- μηχανήματα για τα οποία δεν κατέχουν τα απαραίτητα έγγραφα- δικαιολογητικά και τους αναγκάζει σε υπερωριακή και νυχτερινή εργασία, όπως και σε εργασία τις Κυριακές και Αργίες χωρίς την καταβολή των νόμιμων αποδοχών. H καταγγελία του Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων Δήμου Πάτμου και Λειψών θα διαβιβαστεί αρμοδίως στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για τις άμεσες ενέργειες τους.

Σε κάθε άλλη περίπτωση καθίστανται υπεύθυνοι για κάθε συνέπεια που οι τραγικές ελλείψεις κατά παράβασης της σχετικής Νομοθεσίας δύναται να επιφέρουν στην Ασφάλεια, την Υγεία και την σωματική ακεραιότητα εργαζομένων και δημοτών Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εκφράζει τη στήριξη της στο Σωματείο και σε όποιες ενέργειες αποφασίσει προκειμένου να διεκδικήσει το αυτονόητο δικαίωμα των εργαζομένων να δουλεύουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Καλεί τέλος την Δημοτική Αρχή να αναλάβει τις ευθύνες της.