Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) σε συνεργασία με

την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων
(Π.Ε.Δ.) Αττικής, διοργανώνει Ενημερωτική Ημερίδα που απευθύνεται στους Δήμους της
Περιφέρειας Αττικής για τα :
“Χρηματοδοτικά Προγράμματα της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027
και τις ευκαιρίες για τους ΟΤΑ α΄βαθμού”.

Στόχος της Ημερίδας είναι η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και προετοιμασία των Ο.Τ.Α.,
για την αποτελεσματική αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πηγών και εργαλείων της
επόμενης Προγραμματικής Περιόδου.
Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 5 Μαΐου 2022 στην πόλη της Αθήνας
(Ξενοδοχείο NOVOTEL- Μιχαήλ Βόδα 4-6) και θα την παρακολουθήσουν αιρετά στελέχη
της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμαρχοι, αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι
ΔΕΥΑ, κ.λπ.).
Τις εργασίες της Ημερίδας θα χαιρετίσουν, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Πρόεδρος
της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Σπύρος Σπυρίδων και Δημήτρης Μαραβέλιας, αντίστοιχα, ο
Δήμαρχος Αθηναίων Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Αττικής και
Δήμαρχος Γαλατσίου Γιώργος Μαρκόπουλος, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος
Πατούλης και Εκπρόσωπος της Κ.Ε.Δ.Ε.
Στις εργασίες της Ημερίδας θα παραβρεθεί επίσης και θα απευθύνει χαιρετισμό ο
Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης.
Οι εργασίες της Ημερίδας θα μεταδοθούν ζωντανά από τον σύνδεσμο :  
https://youtu.be/FFioBZM5lDc

Επισυνάπτεται:
Το Σχέδιο Προγράμματος των Εργασιών της Ημερίδας

Αθήνα, Πέμπτη, 5 Μαΐου 2022
Ξένοδοχέίο NOVOTEL (Μιχαήλ Βόδα 4-6)
Πρόγραμμα Ημερίδας

Ε ν ό τ η τ α Α: Ε ν α ρ κ τ ή ρ ι α π α ρ ο υ σ ί α σ η – χ α ι ρ ε τ ι σ μ ο ί ( 9 : 1 5 – 1 0 : 3 0 )
 Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, Δήμαρχος Αθηναίων, Καλωσόρισμα
 Δημήτρης Μαραβέλιας, Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΕΤΑΑ & Σπυρίδων Σπυρίδων, Διευθύνων Σύμβουλος της
ΕΕΤΑΑ: Οι στόχοι της ημερίδας, οι δράσεις και ο ρόλος της ΕΕΤΑΑ
 Γεώργιος Μαρκόπουλος, Δήμαρχος Γαλατσίου, Πρόεδρος ΠΕΔ Αττικής
 Γεώργιος Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής
 Εκπρόσωπος ΚΕΔΕ
Χαιρετισμός Μιχάλη Σταυριανουδάκη, Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΣ
Ε ν ό τ η τ α Β : Ε Σ Π Α 2 0 2 1 - 2 0 2 7 ( 1 0 : 3 0 – 12: 3 0 )
 ΕΣΠΑ 2021-2027
Ομιλητές: Ιωάννης Φίρμπας, Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ
Δημήτρης Φακίτσας, Προϊστάμενος Ε.Υ.Θ.Υ.
 Προτεραιότητες ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής - Πρόγραμμα Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή
Ομιλητές: Γιώργος Ζερβός, Ειδικός Γραμματέας ΕΤΠΑ & Ταμείου Συνοχής –
Νίκος Μαμαλούγκας , Προϊστάμενος Τομέα Περιβάλλοντος ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

 Δράσεις ΕΚΤ και Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ομιλητής: Χρήστος Κύρκογλου, Προϊστάμενος Μονάδας Β ́ ΕΥΣΕΚΤ
 Προτεραιότητες και Πόροι του νέου Περιφερειακού Προγράμματος
Ομιλητής: Δημήτρης Δρόσης, Προϊστάμενος ΕΥΔ Αττικής
 Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) ως αναπτυξιακό εργαλείο
Ομιλητής: Κοσμάς Σιδηρόπουλος, Στέλεχος ΕΕΤΑΑ - ΜΟΔ
Ερωτήσεις – συζήτηση

Συντονισμός: Γιάννης Γούπιος, Διευθυντής Οικονομικής Ανάπτυξης, Οργάνωσης & Περιβάλλοντος,

της ΕΕΤΑΑ

Διάλειμμα

Ε ν ό τ η τ α Γ : Π Α Α– Τ α μ ε ί ο Α ν ά κ α μ ψ η ς & Λ ο ι π ά Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α (13 :3 0 – 14.30 )
 Δράσεις Πράσινου Ταμείου
Ομιλητής: Στάθης Σταθόπουλος, Πρόεδρος Πράσινου Ταμείου
 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Ομιλητής: Δημήτρης Παππάς Στέλεχος, ΕΥΔ Π.Α.Α.
 Δράσεις Ταμείου Ανάκαμψης στο Περιβάλλον
Ομιλήτρια: Αυγή Βάσση, Επικεφαλής Γραφείου Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και

Αστικού Περιβάλλοντος
 Ταμείο Ανάκαμψης και Τ.Α.
Ομιλητής: Γιάννης Γούπιος, Διευθυντής Οικονομικής Ανάπτυξης, Οργάνωσης & Περιβάλλοντος,
της ΕΕΤΑΑ

Ερωτήσεις - συζήτηση