Δέντρα στην οδό Δημοκρατίας στον Διόνυσο υπέκυψαν στους ισχυρούς ανέμους που πνέουν σήμερα στην περιοχή της Αττικής. Ευτυχώς δεν

προκλήθηκαν ζημιές και η πυροσβεστική κατάφερε να τα απομακρύνει από τον δρόμο χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.