Ανοιχτά όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης εκτός του

Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Κορωπίου

Τα σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, όλων των βαθμίδων θα λειτουργήσουν
κανονικά την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023 στο Δήμο Κρωπίας με την
εξαίρεση του Ενιαίου Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου που δεν θα
λειτουργήσει. Θα παραμείνει κλειστό.
Κανονικά οι Παιδικοί Σταθμοί και τα ΚΔΑΠ Δήμου Κρωπίας
Θα λειτουργήσουν επίσης κανονικά, οι Παιδικοί Σταθμοί και τα Κέντρα
ΚΔΑΠ του Δήμου Κρωπίας.