Στο Κέντρο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κρωπίας (Λεωφ.Αγίας Μαρίνας και Ηφαίστου)

και στο Αμαξοστάσιο (οδός Αγίου Γεωργίου) υπάρχουν σημεία προμήθειας αλατιού για αντιμετώπιση παγετού σε περιπτώσεις ανάγκης. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 210-6620675 (Κέντρο ΠΠ) 210 662 5979 (Αμαξοστάσιο). Το μοναδικό σημείο του Δήμου Κρωπίας που χρειάστηκε μέχρι στις 13:40 να επέμβουν μηχανήματα ήταν η θέση Βίλιζα με ρίψη αλατιού και εκχιονισμό. Η Υπηρεσία παραμένει σε ετοιμότητα για κάθε εξέλιξη της κακοκαιρίας.