Σας ενημερώνουμε ότι  Κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

θα είναι ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ.