Κανονικά θα λειτουργήσουν, την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ιδιωτικά, δημόσια, οι παιδικοί σταθμοί, δημοτικοί, ιδιωτικοί και οι δομές της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ  ΜΕΑ, στο  Δήμο Κρωπίας.