Σχετικά με κινδυνολογική ανακοίνωση του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης ο

Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης δηλώνει : «Ο επικεφαλής της μείζονος
αντιπολίτευσης για άλλη μια φορά κινδυνολογεί και διασπείρει ψευδείς πληροφορίες σχετικές με
την υλοποίηση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα τη διαχείριση
απορριμμάτων και την αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού και σε ότι με αφορά ως
Δήμαρχο:
1. Οι επιστολές μου προς υλοποίηση της απόφασης του Δ.Σ Κρωπίας (αρ.112/2022,
13.09.2022 )για την ανάγκη νομοθετικής πρωτοβουλίας περί άμεσης τροποποίησης του
Ν.3164, άρθρο 33 με διαγραφή της θέσης «Λατομείο Κυριακού» ως κατάλληλη για
εγκατάσταση ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων έχουν ήδη αποσταλεί από το
Γραφείο Δημάρχου, στις 28 Σεπτεμβρίου 2022, σε όλους τους βουλευτές της Ανατολικής
Αττικής, στην ηγεσία του Υπ. Εσωτερικών και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ο κ.
Κερασιώτης για άλλη μια φορά ψεύδεται.
2. Το Μεγάλο Πράσινο Σημείο διαδημοτικής εμβέλειας και η Μονάδα Επεξεργασίας
Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) στην περιοχή «Μύρτεζα» είναι οι μόνες δομές διαχείρισης
αποβλήτων που δέχεται ο Δήμος Κρωπίας. Τα λατομεία Κορωπίου λειτουργούν ήδη
μόνο ως χώροι ανακύκλωσης υλικών κατεδάφισης και εκσκαφών από τον ίδιο τον
ΕΔΣΝΑ με τελικό και οριστικό προορισμό την οριστική αποκατάστασή τους. Οι δομές
που ήδη υπάρχουν μαζί με όσες προτείνουμε υπερκαλύπτουν τις υποχρεώσεις του
Δήμου μας απέναντι στον ΕΣΔΝΑ και τον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ. Ο κ.Κερασιώτης για
άλλη μια φορά ξεχνάει…τις θέσεις του Δήμου Κρωπίας και κινδυνολογεί εναντίον των
συμφερόντων του Δήμου μας για μικροπολιτικές εντυπώσεις. Οι απόψεις του Δήμου
Κρωπίας για τα Απορρίμματα είναι ξεκάθαρες με συμφωνία στο κείμενο της απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του ίδιου του κ. Κερασιώτη!
Η θέση του Δήμου μας είναι αγωνιστική, ενεργητική, υπεύθυνη και κυρίως τεκμηριωμένη. Οι
πολίτες μας εμπιστεύονται, τη ισχυρή διαπραγματευτική ισχύ της Δημοτικής Αρχής τόσο
προς την Κεντρική Κυβέρνηση όσο και προς την Περιφέρεια Αττικής και τη διοίκηση του
ΕΣΔΝΑ.

---------------------------------

Επισυνάπτουμε, την επιστολή του Δημάρχου Κρωπίας στις 28.09.2022 προς τους βουλευτές
(όπου δεν έχει πρόσβαση ο κ. Κερασιώτης …!) ενώ όμοιες επιστολές έχουν αποσταλεί στην
ηγεσία του Υπ.Εσωτερικών και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, την οποία δεν παραθέτουμε διότι
όπως δηλώνει έχει πρόσβαση… (sic). Τέλος παραθέτουμε και την πρόσφατη απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας (13.09.2022) στο www.koropi.gr
( https://www.koropi.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-
%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%bf%cf%85-
%ce%ba%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b9%ce%b1%cf%83-
%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-

%cf%80%ce%b5%cf%81/?fbclid=IwAR0bJr4U2KUjzizXi_ZYMB3ND3IIlcv8QbUG41COTa_RMkppSc2Rd0QlM7c )