Τελείωσαν οι αρχαιολογικές ανασκαφές μετά από 2 χρόνια(!) στο σημείο της δημιουργίας του πρώτου και βασικού συγκοινωνιακού κόμβου στη συμβολή Λεωφ.

Β.Κωνσταντίνου και Αττικής. Ηδη έχουν γίνει οι λεγόμενες "καταχώσεις" των αρχαιοτήτων και διαμορφώνεται ο χώρος από την ανάδοχο εταιρία ΑΣΑ που έχει αναλάβει το έργο της δημιουργίας του κυκλικού συγκοινωνιακού κόμβου.