Με την ευκαιρία εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, ο Δήμος

Κρωπίας, το Σωματείο «Οι Φίλοι του Μουσείου Υμηττού – Σπύρος
Λέκκας» και ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ.)
έχουν την τιμή να ανακοινώσουν τη δημιουργία του περιβαλλοντικού και
πολιτιστικού Μουσείου Υμηττού –Σπύρος Λέκκας.
Η εκδήλωση της επίσημης ανακοίνωσης θα πραγματοποιηθεί την
Κυριακή 22 Μαΐου 2022, ώρα 19:00 στο Αμφιθέατρο Δημαρχείου
Kρωπίας (Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 47).

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν:
 Ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Ν. Κιούσης και ο Πρόεδρος του
ΣΠΑΥ και Δήμαρχος Ελληνικού–Αργυρούπολης, Γιάννης
Κωνσταντάτος, οι οποίοι θα ανακοινώσουν από κοινού, τη δημιουργία
του Μουσείου και τις πρώτες αποφάσεις και ενέργειες υποστήριξής του.
 Η Πρόεδρος του Σωματείου «Οι Φίλοι του Μουσείου Υμηττού – Σπύρος
Λέκκας», ομότιμη καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Αλεξάνδρα Ζαμπετάκη – Λέκκα,
θα παρουσιάσει το περιεχόμενο και το ρόλο του Μουσείου για τους
κατοίκους των Δήμων του Υμηττού, καθώς και την εξέλιξη των εργασιών
για τη δημιουργία του.
 Ο Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ,
Πρόεδρος Ο.Α.Σ.Π., καθηγητής Ευθύμης Λέκκας, θα αναπτύξει το θέμα
«Διαχείριση περιβάλλοντος στον Υμηττό, σε περίοδο εξελισσόμενης
κλιματικής κρίσης».