Οι εγγραφές στα νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-2022 έχουν ξεκινήσει και είναι σε εξέλιξη από την 1η Μαρτίου και θα διαρκέσουν έως και

τις 20 Μαρτίου 2021. Ακολουθεί η σχετική εγκύκλιος με την διαδηκασία των εγγραφών, του  Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

ΕΞΕ – 22510 – 2021 – Εγγραφές μαθητών τριών στα Νηπιαγωγεία