Εθελοντική Αιμοδοσία του Συλλόγου ''Δημοσθένης'' την Πέμπτη 11 & Κυριακή 14 Μαρτίου και ώρα 9:30 έως 13:00 στο κτήριο Βιβλιοθήκης

Κορωπίου στον πεζόδρομο.