Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1040 τ.Δ) στις 29 Δεκεμβρίου 2023

η πολεοδομική μελέτη Β΄ Κατοικίας στην θέση Μακιλιάρι(2.100στρ.) του Δήμου Κρωπίας, στην Αγία Μαρίνα. Η χρόνια υποστελεχωμένη αλλά ικανή δημοτική υπηρεσία και ο έμπειρος μελετητής κατάφεραν να ανταπεξέλθουν,παρά τη δαιδαλώδη γραφειοκρατία των κεντρικών υπηρεσιών, με μεγάλη υπομονή και επιστημοσύνη σε όλες τις πολύχρονες διεργασίες που δεν αφορούσαντις δικές τους αρμοδιότητες και ικανότητες αλλά μια πληθώρα αντικρουόμενων νομοθετήσεων, νέων προδιαγραφών αλλά και προβληματικών ερμηνειών μεταξύ υπηρεσιών.Οι τελευταίες αναγκαίες εγκρίσεις/γνωμοδοτήσεις ήταν: · Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Α΄Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής το 2021 · η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Της Επικρατείας (ΣτΕ)το 2023. Σύμφωνα με την μελέτη καθορίζονται οι οριογραμμές τμημάτων των ρεμάτων, οι χρήσεις γης της περιοχής, τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων.

Αποτυπώνονται οι κοινόχρηστοι χώροι, οι χώροι πρασίνου,οι επιτρεπόμενες κατασκευές μικρών αθλητικών εγκαταστάσεων, πολιτιστικών χώρων (200τμ) και κοινωφελών χρήσεων. Οι κάτοικοι του Μακιλιάρι και ο Δήμος μας θα χρειαστούν να κάνουν ακόμη λίγο υπομονή αλλά πλέον έχουμε ξεκάθαρο νομοθετημένο πλαίσιο των όρων πολεοδόμησης. Η πράξη εφαρμογής της μελέτης ξεκινάει άμεσα για να προγραμματίσουμε την κατασκευή αυτονόητων κοινόχρηστων έργων υποδομής και αναψυχής, τις διευθετήσεις των τμημάτων ρεμάτων-αντιπλημμυρικά (σε ένταξη μελέτης τα παραρέματα και το τμήμα ρ.Ξερέα που διέρχεται ελεύθερο με αίτημά μας για χρηματοδότηση από Περιφέρεια Αττικής) το δίκτυο ομβρίων, το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και άλλα επιτρεπόμενα ιδιωτικά έργα κατοικίας κ.ο.κ.