Σε ισχύ το νέο μειωμένο τιμολόγιο οικιακών καταναλωτών από το Α΄τρίμηνο του 2023

ενώ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών- εκτός των υπηρεσιών i-bank - αυτόματα τερματικά μηχανήματα πληρωμών εξόφλησης λογαριασμών ύδρευσης είναι εγκατεστημένα στο Δημαρχείο Κρωπίας και πλέον στο αποκεντρωμένο γραφείο εξυπηρέτησης δημότη στην Αγία Μαρίνα (Λ. Αγίας Μαρίνας 14, δίπλα στο γραφείο Υδρευσης).