Λόγω εκτέλεσης αποστραγγιστικών εργασιών, κατά το χρονικό διάστημα από 29-01-2019 έως 24-04-2019 και καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου, θα πραγματοποιηθούν οι

ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σε οδικό δίκτυο της περιοχής του Δήμου Κρωπίας, ως εξής:

  • Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της Λ. Βασ. Κων/νου από τη συμβολή της με την Λ. Κορωπίου-Αεροδρομίου έως τη συμβολή της με την οδό Αναπαύσεως, ρεύμα κυκλοφορίας προς κέντρο Κορωπίου.

Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής: Λ. Κορωπίου-Αεροδρομίου, δεξιά στη Λ. Βάρης – Κορωπίου και στη συνέχεια Λ. Βασ. Κων/νου.

  • Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της Λ. Κορωπίου-Αεροδρομίου, στο ύψος της συμβολής της με τη Λ. Βασ. Κων/νου, ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Βάρης – Κορωπίου.

Κατά την ανωτέρω διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από την εναπομείνασα λωρίδα κυκλοφορίας.