Η 8η του Μάρτη αποτελεί μια παγκόσμια ημέρα μνήμης, περισυλλογής και αφύπνισης, αφιερωμένη στην ισότητα, τη Δημοκρατία, την ανάπτυξη

και την πρόοδο. Είναι μια μέρα απότισης φόρου τιμής, αλλά και υπενθύμισης του χρέους όλων μας, απέναντι σε όλες τις γυναίκες! Γυναίκες του μόχθου, γυναίκες απλές και καθημερινές, γυναίκες που έχουν υποστεί βία και κακοποίηση, γυναίκες που βιώνουν διακρίσεις και ανισότητες, γυναίκες με κοινωνικό έργο, γυναίκες της επιστήμης, της έρευνας, των γραμμάτων και των τεχνών. 

Ομολογουμένως, τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικά βήματα προόδου στα ζητήματα ισότητας και ισοτιμίας των δύο φύλων. Η θέση της γυναίκας σήμερα, αναβαθμίστηκε σημαντικά και συμμετέχει ενεργά πλέον στα κέντρα λήψης αποφάσεων και άσκησης εξουσίας. Ωστόσο, μπορούν ακόμη να γίνουν πολλά περισσότερα. Η γυναίκα θα πρέπει και αξίζει να έχει, τη συνεχή στήριξη της πολιτείας και της κοινωνίας.

Εύχομαι χρόνια πολλά, σε όλες τις γυναίκες του κόσμου!

Δημήτριος Κιούσης

Δήμαρχος Κρωπίας