Με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου-

Υπ.Περιβάλλοντος και Ενέργειας (237.1.5 /13.04.2022) ενέκρινε
ομόφωνα την πρόταση του Δήμου Κρωπίας (σ.σ.κατατέθηκε στις
24.11.2021 και η μελέτη εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου
Κρωπίας ) για ένταξη χρηματοδότησης έργων ανάπλασης της ευρύτερης
περιοχής πλατείας Γυμνασίου (Κοινόχρηστοι χώροι, πλ.Μερκούρη,1 ο Δ.Σ,
1 ο Γυμνάσιο Κορωπίου, οδός Πτ.Ιωάννη Γκιόκα, Πινδάρου), μέσω του
Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ». Το έργο είναι
συνολικού προϋπολογισμού, 845.705,80 € και το ποσό ένταξης
χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο είναι, 351.535,00 €.

------------------

Ο τίτλος του νέου μεγάλου έργου ανάπλασης είναι «Κατασκευή ολοκληρωμένου
ενιαίου συνόλου δικτύου ανάπλασης Κ.Χ πόλεως Κορωπίου/Πλατείας Μερκούρη,

οδών Πτεράρχου Ιωάννη Γκιόκα, Πινδάρου»