Ψηφίστηκε, στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κρωπίας, η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, για την έγκριση της μελέτης «Κατασκευή

ολοκληρωμένου ενιαίου συνόλου δικτύου ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων πόλεως Κορωπίου Πλατείας Μερκούρη-Οδού Πτεράρχου Ιωάννη Γκιόκα-Οδού Πινδάρου» και η πρόταση υποβολής χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για το έργο. Πρόκειται για μια νέα μεγάλη παρέμβαση, μετά από δεκαετίες, στην ιστορική περιοχή του 1 ου Γυμνασίου – 1 ου Δημοτικού Σχολείου Κορωπίου που αφορά ανάπλαση, ήπια κυκλοφορία, διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, δεντροφυτεύσεις, και άλλες κοινόχρηστες αστικές υποδομές (νέος φωτισμός, χώροι στάθμευσης κ.α)