Άλλο ένα μηχάνημα έργου υψηλής τεχνολογίας προστέθηκε στον τομέα Καθαριότητας προϊόν του δημοτικού σχεδιασμού 2018 για ενίσχυση

με 15 νέα οχήματα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Την Πέμπτη 21 Μαΐου 2020 παραδόθηκε στον τομέα Καθαριότητας του Δήμου Κρωπίας ένα σημαντικό, ολοκαίνουργιο μηχάνημα έργου υψηλής τεχνολογίας, φορτωτάκι - πολυμηχάνημα με εξάρτηση απόξεσης και επισκευής ασφαλτικού τάπητα 0,6m (BOBCAT S650). Η χρηματοδότηση είναι από ίδιους πόρους Δήμου Κρωπίας. Σημειώνεται ότι το πολυμηχάνημα φορτωτής καθώς και το σάρωθρο (23.4.2020 παραδόθηκε σε χρήση) καθώς και τα υπόλοιπα οχήματα-μηχανήματα που παραδίδονται το επόμενο διάστημα είναι μέρος ενός συνολικού δημοτικού σχεδιασμού του 2017- 2018,εξοικονόμησης πόρων, χωρίς σπατάλες πρόσκαιρου εντυπωσιασμού, με δέσμευση κονδυλίων, για την ενίσχυση-ανανέωση του στόλου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος με 15 οχήματα, υπό τον τότε αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Γεώργιο Γκίκα.

Επισημαίνεται επίσης, ότι τα ανωτέρω μηχανήματα και οχήματα που προμηθευόμαστε κατά τμήματα με τον μεγάλο δημόσιο διαγωνισμό έχουν συμπεριληφθεί ως συνολικό ποσό δαπάνης δεσμευτικά στους προϋπολογισμούς προηγουμένων ετών όταν ξεκίνησε η διαδικασία δημοπράτησης της προμήθειας τους. Τέλος, και άλλα ποσά που φαίνονται ως διαθέσιμα του Δήμου έχουν δεσμευτεί, όπως καθορίζει η νομοθεσία, για απαλλοτριώσεις που αφορούν επεκτάσεις κοιμητηρίων, κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας, σχολείων και του μεγάλου βασικού Πράσινου Σημείου για τη σύγχρονη διαχείριση συνολικά των απορριμμάτων.