Περιοδεία έκαναν, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γεώργιος Πατούλης, ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης, η εντεταλμένη περιφερειακή

σύμβουλος Ανατολικής Αττικής στα Τεχνικά Έργα Ευρώπη Κοσμίδη και ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων Ανατολικού Τομέα Αττικής Ιωάννης Ασπρουλάκης, στο μεγάλο έργο αντιπλημμυρικής προστασίας στο Δήμο Κρωπίας στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας- που αφορά τη διευθέτηση του ρέματος Ξερέα- την Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021. Τους συνόδευαν οι επιβλέποντες μηχανικοί και ο υπεύθυνος κατασκευής του έργου της εταιρίας ΔΑΜΩΝ Α.Ε. Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης προέβη σε σχετική δήλωση. Περισσότερα στο video που ακολουθεί :