Εμπλουτισμός Συλλογών Δημόσιων και Δημοτικών βιβλιοθηκών για το 2023-2024

Future Library – ΚΙΚΠΕ: Περισσότερα βιβλία, περισσότεροι αναγνώστες

και στο Δήμο Κρωπίας με δωρεά 309 βιβλίων!
Μία σημαντική δωρεά τριακοσίων εννέα (309) βιβλίων, αξιόλογων εκδόσεων, αποδέχθηκε
ο Δήμος Κρωπίας και η Δημοτική Βιβλιοθήκη, από το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και
Πολιτιστικού ‘Εργου (Κ.Ι.Κ.Π.Ε.), στο πλαίσιο δράσης Ανάπτυξης Συλλογών Δημοσίων και
Δημοτικών Βιβλιοθηκών της χώρας που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Future Library.
Από το 2012 έως και το 2022 έχουν ενισχυθεί 76 Δημόσιες και Δημοτικές βιβλιοθήκες του
Δικτύου του Future Library με περισσότερες από 50.000 νέες αξιόλογες εκδόσεις. Το 2023 20
Δημόσιες και Δημοτικές βιβλιοθήκες, από διάφορες γεωγραφικές περιφέρειες, εμπλούτισαν
τις συλλογές τους με 6.200 βιβλία επιλεγμένων εκδοτών. Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί
για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου.
Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Ν.Κιούσης επισημαίνει τα
ακόλουθα : «Το Future Library είναι πράγματι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που στηρίζει με
κάθε τρόπο τις Δημόσιες και Δημοτικές βιβλιοθήκες. Την περίοδο της μεγάλης κρίσης των
δημόσιων οικονομικών ενίσχυσε τη δημοτική μας βιβλιοθήκη και συνεχίζει το έργο της.
Ενθαρρύνει την ανάπτυξη κοινωνικών, βιωματικών σχέσεων και επικοινωνίας ανάμεσα σε όσους
κάνουν χρήση των υπηρεσιών σε κάθε βιβλιοθήκη. Το συλλογικό όργανο εκπροσώπησης της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η ΚΕΔΕ από το 2023 ενέκρινε το αίτημα του future library για τον
εμπλουτισμό των συλλογών 10 Δημοτικών βιβλιοθηκών. Νομίζω ότι πρέπει η συνεργασία με την
ΚΕΔΕ να συνεχιστεί και να διευρυνθεί».
Σε ανάλογες δηλώσεις τους οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι , κ.Σπύρος Κόλλιας και κα
Χριστίνα Ροϊνά, εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους και τόνισαν ότι η δωρεά αυτή συμβάλλει στον
εμπλουτισμό της συλλογής της Βιβλιοθήκης της πόλης του Κορωπίου, στην ποιοτική αναβάθμισή
της και ενισχύει τον ρόλο της ως κοιτίδας γνώσης, πολιτισμού και δημιουργικότητας.
Περισσότερες πληροφορίες για τον σκοπό και τις δράσεις του οργανισμού Future
Library μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας http://www.futurelibrary.gr

Πληροφορίες για το ίδρυμα Κ.Ι.Κ.Π.Ε
Το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (Κ.Ι.Κ.Π.Ε.) ιδρύθηκε και λειτουργεί στην Αθήνα
από το 1988. Σκοποί του είναι η προσφορά κοινωνικού έργου με την ενίσχυση φορέων που μεριμνούν για
ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού, η υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων, κυρίως μέσω της αξιοποίησης των
συλλογών και των αρχείων που βρίσκονται στην κατοχή του (Νομισματική Συλλογή/Συλλογή
Χαρτονομισμάτων, Αρχείο επιστολών Ιω. Καποδίστρια/Αλ. Κοντόσταυλου κ.ά), ο εμπλουτισμός Δημόσιων
και Δημοτικών βιβλιοθηκών σε συνεργασία με το F.L. καθώς και η δημιουργία σχολικών βιβλιοθηκών και
βιβλιοθηκών που στεγάζονται σε ιδρύματα τα οποία φιλοξενούν παιδιά και εφήβους. Υποστηρίζει
συστηματικά μακροπρόθεσμες δράσεις στον εκπαιδευτικό τομέα, με τη διοργάνωση σεμιναρίων για
εκπαιδευτικούς Μέσης εκπαίδευσης και σπουδαστές καθώς και τη διοργάνωση επιμορφωτικών διαλέξεων
που απευθύνονται, εκτός από τους εκπαιδευτικούς, και στο ευρύ κοινό. Το ΚΙΚΠΕ εκδίδει σειρά μελετών
που προκύπτουν από το πλούσιο υλικό των συλλογών του αλλά ενισχύει επίσης οικονομικά σημαντικές
εκδόσεις πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και ερευνητικών και πολιτισμικών φορέων.