Στη θέση του Αντιπροέδρου ο Κώστας Τσεβάς και Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου ο Θωμάς (Μάκης) Κιούσης

Όλα τα ονόματα των μελών των Επιτροπών Με τις αρχαιρεσίες εκλογής του νέου προεδρείου του Δ.Σ Κρωπίας και της συγκρότησης των Επιτροπών, Οικονομικών και Ποιότητας Ζωής, ξεκίνησε η νέα δημοτική περίοδος, την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας. Ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης καλωσόρισε όλα τα μέλη του Δ.Σ, προέτρεψε σε γνώση –ενημέρωση και τήρηση του Κανονισμού αλλά και σε τυχόν βελτιώσεις που μπορεί να γίνουν για γίνει καλύτερος. Αναφέρθηκε σύντομα στις ιδιαιτερότητες του Δήμου Κρωπίας και στη φύση κάποιων σύνθετων προβλημάτων –προηγούμενων δεκαετιών- που αντιμετωπίζει, όταν άλλοι Δήμοι έχουν ήδη επιλύσει ζητήματα βασικών υποδομών. Ο κ.Κιούσης αναφέρθηκε στην ενίσχυση της δημοτικής ιδιότητας των κατοίκων του Κορωπίου ώστε να απογραφούν στο Δήμο μας -και όσοι δεν το έχουν κάνει… να το κάνουν- για να έχει περισσότερες οικονομικές δυνατότητες-πόρους ο Δήμος και οι δημότες –κάτοικοι να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής.

Ο κ.Θοδωρής Γρίβας, ως πρώτος σύμβουλος σε σταυρούς προτίμησης, άσκησε καθήκοντα προέδρου της διαδικασίας των αρχαιρεσιών. Ο κ. Γρίβας κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους ακόμα και όσους/ες ήταν υποψήφιοι και δεν εκλέχτηκαν να συμμετέχουν άμεσα στο δημοτικό έργο : «Οφείλουμε να καθήσουμε, να δουλέψουμε για τον τόπο…να κάνουμε το καθήκον μας. Ώστε να έχουμε επιτυχία στο έργο μας». Για τις θέσεις του προεδρείου (για την περίοδο 1.09.2019 έως 6.11.2021), προτάθηκαν από τις παρατάξεις, «Κορωπί-Νέο Ξεκίνημα» της πλειοψηφίας και «Αλλάζουμε» της μείζονος αντιπολίτευσης, τρείς δημοτικοί σύμβουλοι, δύο της πλειοψηφίας και ένας της μείζονος μειοψηφίας για την κάλυψη των θέσεων του προεδρείου. Η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» (ως 3 Η δημοτική παράταξη, βάση του νομοθετικού πλαισίου, θα μπορούσε να συμμετέχει) αρνήθηκε να συμμετέχει στη διαδικασία πρότασης θέσεων στο προεδρείο του Δ.Σ ως πάγια πανελλαδική πολιτική θέση. Στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, προτάθηκε από τον ανεξάρτητο δημοτικό συνδυασμό, «Κορωπί-Νέο Ξεκίνημα» και εξελέγη, η κα Δήμητρα Μιχαιρίνα, δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας. Για τη θέση του αντιπροέδρου του Δ.Σ προτάθηκε από τoν συνδυασμό της μείζονος αντιπολίτευσης και εξελέγη, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Τσεβάς. Στη θέση του Γραμματέα του Δ.Σ εξελέγη, ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Θωμάς (Μάκης) Κιούσης.

Η κα Δήμητρα Μιχαιρίνα αμέσως μετά την εκλογή της στο αξίωμα του Προέδρου του Δ.Σ., ευχαρίστησε τον Δήμαρχο και τις δημοτικές παρατάξεις και απηύθυνε μήνυμα ενότητας και συνεργασίας ενόψει αγώνων και ικανοποίησης διαχρονικών αιτημάτων Δήμου Κρωπίας. Στη συνέχεια, επισήμανε ότι θα λειτουργήσει το σώμα με τις δημοκρατικές διαδικασίες που προβλέπονται από τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο κ.Θοδωρής Γρίβας προσέφερε στον Δήμαρχο Κρωπίας, για την τρίτη θητεία του ως Δήμαρχος, μια καλαίσθητη μαρμάρινη πλακέτα της Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κρωπίας.

Η νέα πρόεδρος του Δ.Σ κα Δήμητρα Μιχαιρίνα κήρυξε στη συνέχεια την έναρξη της συνεδρίασης για την εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των Επιτροπών με προτάσεις των παρατάξεων και ψηφοφορία. Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (6 μέλη) εξελέγησαν oι: Αμαλία Γκιόκα, Γιαννάκος Νικόλαος, Πολίτης Παναγιώτης, Μιχαιρίνας Θεοφάνης (από το «Κορωπί-Νέο Ξεκίνημα, Ανεξάρτητος Δημοτικός Συνδυασμός», 4 μέλη), Κερασιώτης Διονύσης (από το «Αλλάζουμε- Ανεξάρτητη Δημοτική Παράταξη» 1 μέλος) και Βραχάς Ανδρέας («Λαϊκή Συσπείρωση», 1 μέλος) Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εξελέγησαν: Ντούνης Σταμάτιος, Λέκκας Δημήτριος, Κιούσης Κωνσταντίνος, Γρινιεζάκη Δέσποινα, Κωνσταντάρας Κων/νος(«Κορωπί-Νέο Ξεκίνημα»). Κουντούρη Αφροδίτη («Αλλάζουμε» και ως αναπληρωματικά ακολουθούν, η Θηβαίου Δανάη, η Κιούση Αθηνά κ.α), Ρεμπάπης Ευάγγελος («Λαϊκή Συσπείρωση»). Τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (6 μέλη) εξελέγησαν: Τις έξι έδρες (6) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ως τακτικά μέλη, καταλαμβάνουν οι: Γρίβας Θεόδωρος, Κιούσης Θωμάς, Ντούνης Ανδρέας, Αδάμ Ελένη («Κορωπί-Νέο Ξεκίνημα», 4 μέλη), Θηβαίου Δανάη («Αλλάζουμε»), Βράχας Ανδρέας ( «Λαϊκή Συσπείρωση») Αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εξελέγησαν: Ντούνης Γεράσιμος, Δήμας Αθανάσιος, Κορωνιάς Αντώνιος, Λουκά Νεφέλη(από το «Κορωπί-Νέο Ξεκίνημα) και ακολουθούν οι, Θεοχάρη –Μπούτση Γεωργία και Κωνσταντάρας Κων/νος. Τσεβάς Κων/νος (από το «Αλλάζουμε»). Ακολουθούν οι, Γκίκας Ισίδωρος, Κερασιώτης Διονύσιος κ.α. Ρεμπάπης Ευάγγελος (από τη «Λαϊκή Συσπείρωση»)