Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η ανέγερση του νέου συγκροτήματος κτιρίων

που βρίσκεται στο χώρο του 3 ου Δημοτικού Σχολείου Κορωπίου, το οποίο θα
αναβαθμίσει αισθητά το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο για μαθητές και
διδασκάλους. Το νέο υπερσύγχρονο κτίριο που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης» (προϋπολογισμού  2.580.645,16€ πλέον ΦΠΑ) θα περιλαμβάνει
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, καμαρίνια για τις θεατρικές παραστάσεις, τουαλέτες,
αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών και μεγάλη βιβλιοθήκη.
Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης ο οποίος επιθεώρησε το εργοτάξιο για να
δει από κοντά την εξέλιξη των εργασιών, συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο
Τεχνικών Υπηρεσιών Νικόλαο Γιαννάκο, τόνισε ότι:  «Πρώτη προτεραιότητα της
Δημοτικής Αρχής είναι η αναβάθμιση της εκπαίδευσης, καθώς τα παιδιά είναι το
μέλλον και θα πρέπει να έχουν όλα εκείνα τα εφόδια, ώστε να αποδώσουν την
υπεραξία της γνώσης που θα λάβουν, το καθένα στον τομέα που θα επιλέξει. Και
μακάρι αυτά τα φωτεινά μυαλά να παραμείνουν και να διαπρέψουν στη χώρα μας,
που τόσο ανάγκη το έχει.»
Παράλληλα ολοκληρώνεται η σύνταξη μελετών για το στάδιο αδειοδότησης  του 5 ου
Δημοτικού Σχολείου Κορωπίου, η κατασκευή του οποίου θα αναβαθμίσει αισθητά
την παροχή εκπαίδευσης στην πόλη μας.