Δημοσιοποιούμε στους πολίτες του Δήμου Κρωπίας την αποκαλυπτική, για τις προθέσεις και τις πραγματικές επιδιώξεις,

επιστολή της συντονιστικής επιτροπής ορισμένων κατοίκων της Αγίας Μαρίνας προς τον Υπουργό Εσωτερικών με κοινοποίηση προς τον Πρωθυπουργό και τον Δήμαρχο Κρωπίας (!) στις 3 Φεβρουαρίου 2021 (στο επίσημο e-mail του Δημάρχου Κρωπίας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ). Η επιστολή της λεγόμενης συντονιστικής επιτροπής κατοίκων επιδίωκε απόσχιση της Αγίας Μαρίνας από το Δήμο Κρωπίας, προσάρτηση σε όμορο Δήμο και δημιουργία «νέου.. παραλιακού Δήμου»! Χαρακτηριστική είναι, μεταξύ άλλων, η τελευταία θλιβερή για την ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης -και των εμπνευστών του σκληρού πυρήνα της συντονιστικής επιτροπής- παράγραφος της επιστολής, που εισάγει διαχωρισμούς μεταξύ κατοίκων του Δήμου μας με «διαφορετικά συμφέροντα» (ενδοχώρας - παραλιακού μετώπου!). Mάλιστα λένε ότι αυτά τα διαφορετικά συμφέροντα των κατοίκων (σ.σ ενδοχώρας) κρατάνε «πίσω» την ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου! Είναι φανερό ότι αυτό θα πρέπει να προβληματίσει μέλη συλλόγων, απλό κόσμο της Αγίας Μαρίνας και των άλλων οικισμών ή πολίτες που υπέγραψαν χωρίς να γνωρίζουν πλήρως, εν μέσω πανδημίας, για τις σκοπιμότητες αυτής της κίνησης. Ενώ και το γεγονός των επαφών της συντονιστικής επιτροπής, πριν την αποστολή της επιστολής, με την μείζoνα αντιπολίτευση αλλά όχι με τη συμπολίτευση και το Δήμαρχο πρέπει να προστεθεί ολοκληρώνοντας μια εικόνα πλήρους αντιπολιτευτικής σκοπιμότητας και μόνο. Επίσης, δημοσιοποιούμε την επίσημη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορωπίου που απέρριψε την προσχηματική πρόταση της συντονιστικής επιτροπής για δημιουργία «τοπικής κοινότητας» στην Αγία Μαρίνα. ( https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%92%CE%A9%CE%96%CE%A9%CE%9B6- 0%CE%973?inline=true ) Ο ενωτικός αγώνας όλων των δημοτικών συνδυασμών, όλων των κατοίκων και των συλλογικών φορέων για την επίλυση των ζητημάτων του Δήμου Κρωπίας είναι η μόνη ρεαλιστική διέξοδος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
---------------------------------

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 7
η
/27-04-2021 Τακτικής συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας
Αριθμ. Απόφασης 42/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Λήψη απόφασης επί αιτήματος κίνησης πολιτών για την
Ανακήρυξη του Παραλιακού Μετώπου του Δήμου
Κρωπίας σε Τοπική Ενδοδημοτική Κοινότητα Αγ.
Μαρίνας Αλυκού.»
Στο Κορωπί σήμερα στις 27η

του μήνα Απριλίου του έτους 2021 ημέρα
Τρίτη και ώρα 18:30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη η οποία πραγματοποιείται κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 6668/23-04-
2021 πρόσκλησης της προέδρου, σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5
του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1
του Ν. 4635/2019 β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης
Κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ
55/Α/11-3-2020), γ) τις με αριθμ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, &
33282/29-05-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της
Χώρας, καθώς και το με αριθμό πρωτ. 60249/22-09-2020 έγγραφο του Υπ.
Εσωτερικών, στην οποία συμμετείχαν οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μιχαιρίνα Δήμητρα- Πρόεδρος
2. Κιούσης Θωμάς (Μάκης)- Γραμματέας
3. Τσεβάς Κωνσταντίνος- Αντιπρόεδρος
4. Γρίβας Θεόδωρος
5. Γιαννάκος Νικόλαος
6. Ντούνης Ανδρέας
7. Πολίτης Παναγιώτης
8. Κορωνιάς Αντώνιος
9. Aδάμ Ελένη
10. Κωνσταντάρας Κων/νος
11. Κιούσης Κων/νος
12. Ντούνης Σταμάτιος
13. Γκοτζαμάνης Λάμπρος
14. Κόλλιας Σπυρίδων
15. Δήμας Αθανάσιος
16. Λέκκας Δημήτριος
17. Πιέτρης Δημήτριος
18. Γκιόκα Αμαλία (Έμυ)
19. Λουκά Νεφέλη
20. Μιχαιρίνας Θεοφάνης (Φάνης)
21. Ντούνης Γεράσιμος
22. Aθανασίου Στέλλα συζ. Νικολάου
23. Κερασιώτης Διονύσιος
24. Κιούση Αθηνά
25. Γκίκας Ισίδωρος
26. Θηβαίου Δανάη
27. Κουντούρη Αφροδίτη
28. Ρεμπάπης Ευάγγελος
29. Βράχας Ανδρέας
30. Παπαευθυμίου Ιωάννης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γκίκας Γεώργιος του Νικ
2. Θεοχάρη Μπούτση Γεωργία
3. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης

Κατόπιν προσκλήσεως συμμετέχει και ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Ν. Κιούσης.
Τα πρακτικά τηρεί η Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ιωάννα Πετιμεζά.
Υπάρχει νόμιμη απαρτία εφ’ όσον σε σύνολο αριθμού Δημοτικών Συμβούλων (33)
συμμετείχαν στην συνεδρίαση οι (30).
Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συμμετείχε ο κος Χρήστος Θεοχάρης εκπρόσωπος της
κίνησης πολιτών «Η Αγία Μαρίνα Τοπική Ενδοδημοτική Κοινότητα».
Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την εισήγηση του 1ου θέματος της ημερήσιας
διάταξης θέτει υπόψη του Συμβουλίου το με αριθμό πρωτ. 22844/2021 έγγραφο –απάντηση του
Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με ερώτημα της Κίνησης Πολιτών «Η Αγία Μαρίνα
Ενδοδημοτική Κοινότητα», που αφορά στην δυνατότητα Ανακήρυξη του Παραλιακού
Μετώπου του Δήμου Κρωπίας σε Τοπική Ενδοδημοτική Κοινότητα Αγ. Μαρίνας
Αλυκού.
Το λόγο έλαβε ο ο κος Χρήστος Θεοχάρης εκπρόσωπος της κίνησης πολιτών «Η Αγία
Μαρίνα Τοπική Ενδοδημοτική Κοινότητα», ο οποίος αναφέρθηκε στο αίτημα τους και ανέπτυξε
τις θέσεις της κίνησης.
Το λόγο έλαβε ο Δήμαρχος Δημήτριος Κιούσης, οι επικεφαλής καθώς και οι δημοτικοί
σύμβουλοι των παρατάξεων.
Στην συνέχεια η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί τα μέλη να ψηφίσουν επί του
αιτήματος της Κίνησης Πολιτών.
Κατά τις τοποθετήσεις του Δημάρχου Δημητρίου Κιούση όσο και των Αντιδημάρχων
Νικόλαου Γιαννάκου, Ανδρέα Ντούνη ,Θεόδωρου Γρίβα, Σπύρου Κόλλια , καθώς και του
Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘ΣΦΗΤΤΟΣ’Αντωνίου Κορωνιά. και του Προέδρου της ΚΕΔΚ
Κων/νου Κωνσταντάρα αναφέρθηκαν τα ακόλουθα:
Η κίνηση πολιτών «Η Αγία Μαρίνα Ενδοδημοτική Κοινότητα» ξεκίνησε από τον
Νοέμβριο του 2020 και ενώ ήρθε σε επαφή με όλες τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης δεν ήρθε
όμως σε καμία επαφή με την παράταξη της συμπολίτευσης και το Δήμαρχο. Η γνωστοποίηση
προς το Δήμο με ανυπόγραφο και ανώνυμο e-mail ήρθε στις 3-2-2021 ως κοινοποίηση ενώ
απευθυνόταν σε τέσσερα e-mail του Υπ. Εσωτερικών και σε δυο e-mail του Γραφείου
Πρωθυπουργού. Στην επιστολή αυτή της κίνησης παρουσιάζεται, η αναγκαιότητα δημιουργίας
κοινότητας, όπου τέλος, κλείνοντας το e-mail δηλώνουν ότι συζητήθηκε και η δημιουργία νέου
παραλιακού Δήμου όπου θα ενσωμάτωνε στην ενότητά του και την Αγ. Μαρίνα, ενώ «κρίνουν ότι
η δημιουργία ενός Νέου Παραλιακού Δήμου που θα ενσωμάτωνε στην ενότητά του, τις παραλιακές
περιοχές από την Αγ. Μαρίνα του Δήμου Κρωπίας μέχρι και την Παλαιά Φώκαια του Δήμου
Σαρωνικού, θα αποτελούσε μια ουσιαστική αυτοδιοικητική πράξη που πιστεύουν, όπως αναφέρουν
ότι θα συντελούσε καταλυτικά στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη του Ν/Α Σαρωνικού, θα
αποδέσμευε το παραλιακό μέτωπο από την αυτοδιοικητική εξάρτηση της ενδοχώρας που εκφράζει
και υπηρετεί διαφορετικά αναπτυξιακά συμφέροντα των κατοίκων της και κρατάει πίσω την
ανάπτυξη του και θα το συνέδεε υποστηρικτικά με τα τουριστικά και οικονομικά αναπτυξιακά
έργα του Ελληνικού», όπως αυτολεξεί αναφέρουν στο έγγραφο.
Ο Δήμαρχος Δημήτριος Κιούσης έκανε αναφορά στο σχέδιο πόλης της Αγίας Μαρίνας
επισημαίνοντας ότι από την ένταξη της σε σχέδιο πόλης έγιναν δεκάδες προσφυγές για
να μην ενταχθεί , όπως προέβλεπε το Π.Δ. του1990, με αποτέλεσμα τούτο να ακυρωθεί. Επίσης
προσθέτει ότι αν είχε υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο την προηγούμενη 25ετία θα είχαν γίνει έργα
υποδομής, έργα κοινωφελή χαρακτήρα, αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις και γενικά ότι
προβλεπόταν σαν περιοχή παραθεριστικής κατοικίας ( Σχέδιο πόλης Β ́ κατοικίας). Κατά
συνέπεια δεν μπορεί να την συγκρίνουν με άλλες όμορες περιοχές στις οποίες ισχύουν 70
χρόνια σχέδια πόλης και έχουν αναπτυχθεί αντίστοιχες εγκαταστάσεις.
Με προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής η περιοχή της Αγ. Μαρίνας 1η
και 2η
γειτονιές
εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης το 2012. Τώρα, βαίνουμε προς υλοποίηση της πράξης εφαρμογής
όπου θα αποδεσμευτούν όλοι οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι ώστε να μπορέσουν να
γίνουν αντίστοιχα έργα και διαπλατύνεις οδών με πεζοδρόμια.
Επίσης, ο Δήμαρχος Δημήτριος Κιούσης δηλώνει ρητά ότι ο Δήμος δεν τεμαχίζεται ούτε
αποσχίζεται από αυτόν έστω και τμήμα του ενός τετραγωνικού χιλιοστού.
Με την άποψη του Δημάρχου τάχθηκαν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της συμπολίτευσης.
Ο επικεφαλής της παράταξης ‘ ΑλλάΖΟΥΜΕ’ Διονύσιος Κερασιώτης αναφέρει ότι θα
ψηφίσει υπέρ του αιτήματος της κίνησης πολιτών για την σύσταση του οικισμού ως κοινότητα
Αγίας Μαρίνας, επισημαίνοντας ότι τον βρίσκει σύμφωνο η αποκέντρωση με περισσότερες
αρμοδιότητες.
Με την άποψη του επικεφαλής της παράταξης ‘ ΑλλάΖΟΥΜΕ’ Διονύσιου Κερασιώτη
τάχθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης του:
1.Κιούση Αθηνά 2.Θηβαίου Δανάη 3. Κουντούρη Αφροδίτη.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της ίδιας παράταξης 1. Γκίκας Ισίδωρος 2. Τσεβάς Κων/νος ψηφίζουν
‘παρών’.
Ο επικεφαλής και ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης ‘Λαϊκή Συσπείρωση’, Ευάγγελος
Ρεμπάπης & Ανδρέας Βράχας, επιχειρηματολόγησαν κατά της δημιουργίας τοπικής Κοινότητας
αλλά τελικά απείχαν της ψηφοφορίας.
Με την πρόταση της συμπολίτευσης για απόρριψη του αιτήματος της κίνησης πολιτών για την
Ανακήρυξη του Παραλιακού Μετώπου του Δήμου Κρωπίας σε Τοπική Ενδοδημοτική
Κοινότητα Αγ. Μαρίνας Αλυκού, τάχθηκε και ο επικεφαλής της παράταξης ‘ Το Κορωπί στο
Επίκεντρο’ Ιωάννης Παπαευθυμίου, ο οποίος τεκμηρίωσε ότι τίποτε δεν αλλάζει ως προς την
διαχείριση είτε ως έχει είτε ως κοινότητα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη:
1. Την παρ.6 του άρθρου 283 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87).
2. Το με αριθμό πρωτ. 22844/2021 απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών επί
ερωτήματος της Κίνησης Πολιτών «Η Αγία Μαρίνα Ενδοδημοτική Κοινότητα».
3. Τις τοποθετήσεις –ερωτήσεις και προτάσεις όλων όσων έλαβαν το λόγο όπως όλα έχουν
καταγραφεί στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
4. Την εισήγηση της Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΨΙΑ
μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων της παράταξης ‘ ΑλλάΖΟΥΜΕ’ κ.κ. 1. Κερασιώτη
Διονύσιου 2.Κιούση Αθηνάς 3.Θηβαίου Δανάης 4. Κουντούρη Αφροδίτης, και με τους
Δημοτικούς Συμβούλους της ίδιας παράταξης 1. Γκίκα Ισίδωρου & 2. Τσεβά Κων/νου να
δηλώνουν ‘παρών’ κατά την ψήφιση του θέματος, ενώ απέχουν της ψηφοφορίας οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι της παράταξης ‘Λαϊκή Συσπείρωση’ 1. Ρεμπάπης Ευάγγελος & 2. Βράχας Ανδρέας,
Γνωμοδοτεί κατά σε ότι αφορά την σύσταση του οικισμού ως κοινότητα Αγ. Μαρίνας.
Η παρούσα λαμβάνεται κατόπιν του με αριθμό πρωτ. 22844/2021 απαντητικού εγγράφου του
Υπουργείου Εσωτερικών επί ερωτήματος της Κίνησης Πολιτών «Η Αγία Μαρίνα Ενδοδημοτική
Κοινότητα».
Στον κο Δήμαρχο αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες, για δημοσιοποίηση της παρούσας
απόφασης και αποστολή της στο ΥΠ.ΕΣ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Γραμματέας Tα Μέλη
Μιχαιρίνα Δήμητρα Κιούσης Θωμάς
Γρίβας Θεόδωρος
Γιαννάκος Νικόλαος
Ντούνης Ανδρέας
Πολίτης Παναγιώτης
Κορωνιάς Αντώνιος
Ο Αντιπρόεδρος Aδάμ Ελένη
Τσεβάς Κωνσταντίνος Κωνσταντάρας Κων/νος
Κιούσης Κων/νος
Ντούνης Σταμάτιος
Γκοτζαμάνης Λάμπρος
Κόλλιας Σπυρίδων
Δήμας Αθανάσιος
Λέκκας Δημήτριος
Γκιόκα Αμαλία (Έμυ)
Πιέτρης Δημήτριος
Λουκά Νεφέλη
Μιχαιρίνας Θεοφάνης(Φάνης)
Ντούνης Γεράσιμος
Αθανασίου Στέλλα
Κερασιώτης Διονύσιος
Ακριβές Αντίγραφο Κιούση Αθηνά
Ο Δήμαρχος Γκίκας Ισίδωρος
Θηβαίου Δανάη
Κουντούρη Αφροδίτη
Ρεμπάπης Ευάγγελος
Βράχας Ανδρέας
Δημήτριος Ν. Κιούσης Παπαευθυμίου Ιωάννης