Την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022, μετά την εκλογή του νέου προεδρείου του

Δ.Σ Κρωπίας πραγματοποιήθηκε νέα ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Κρωπίας που συγκάλεσε ο νεοεκλεγείς πρόεδρος του Δ.Σ, Γεράσιμος Ντούνης για
την εκλογή των νέων μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την περίοδο
9.1.2022 έως 31.12.2023.
Στην εκλογική διαδικασία για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής , η πλειοψηφούσα
παράταξη «ΚΟΡΩΠΙ -ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ» δικαιούται (4) εκλεγόμενα μέλη, η παράταξη «ΑλλάΖΟΥΜΕ το
Κορωπί-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ» δικαιούται (1)
εκλεγόμενο μέλος, και η παράταξη «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΩΠΙΑΣ» δικαιούται (1)
εκλεγμένο μέλος.
Τα ονόματα των νέων εκλεγέντων μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για
τη θητεία από 9.1.2022έως 31.12.2023, κατά σειρά σταυρών προτίμησης και την
κλήρωση για όπου υπήρχε ισοψηφία, είναι τα εξής:
Τακτικά Μέλη:
1. Δήμητρα Μιχαιρίνα ( Κορωπί-Νέο Ξεκίνημα)
2. Σπυρίδων Κόλλιας ( Κορωπί-Νέο Ξεκίνημα)
3. Ανδρέας Ντούνης ( Κορωπί-Νέο Ξεκίνημα)
4. Θωμάς Κιούσης ( Κορωπί-Νέο Ξεκίνημα)
5. Δανάη Θηβαίου (ΑλλάΖΟΥΜΕ το Κορωπί)
6. Ανδρέας Βράχας ( Λαϊκή Συσπείρωση)
Αναπληρωματικά Μέλη
 Από την παράταξη «ΚΟΡΩΠΙ-ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ»
1. Θεόδωρος Γρίβας
2. Αθανάσιος Δήμας
3. Φώτιος Τσόγκας
4. Νεφέλη Λουκά
5. Παναγιώτης Πολίτης
6. Ελένη Αδάμ
7. Λάμπρος Γκοτζαμάνης
8. Στέλλα Αθανασίου
9. Κω/νος Κωνσταντάρας
10. Αντώνιος Κορωνιάς
11. Αμαλία Γκιόκα
 Από την παράταξη «ΑλλαΖΟΥΜΕ –ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ»
1. Παναγιώτης Τσιμπικτσιόγλου
2. Κων/νος Τσεβάς
3. Αθηνά Κιούση
4. Αφροδίτη Κουντούρη
5. Διονύσιος Κερασιώτης
6. Ισίδωρος Γκίκας
 Από την παράταξη «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΩΠΙΑΣ»
1. Ευάγγελος Ρεμπάπης