Σ. Πέτσας: Η προσφορά ενός μεγάλου ευεργέτη, όχι μόνο της Ανατολικής Αττικής αλλά

και της Ελλάδας, του κυρίου Αθανάσιου Μαρτίνου αναγνωρίστηκε έμπρακτα από τον Δήμο Παιανίας ανακηρύσσοντάς τον Επίτιμο Δημότη της πόλης. Άξιος!