Με στόχο την προστασία και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων,

την αποφυγή δημιουργίας θορύβου από οχλούσες δραστηριότητες και σε συνέχεια των σχετικών κανονιστικών και λοιπών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που έχουν ψηφιστεί και ισχύουν, ενημερώνουμε ότι έχουν ανασταλεί μέχρι τέλος Αυγούστου, όπως κάθε χρόνο, όλες οι ιδιωτικές, δημόσιες ή δημοτικές οικοδομικές εργασίες εντός των ορίων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, πέραν των εξαιρέσεων, για τις οποίες έχουν εκδοθεί συγκεκριμένες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Η Δημοτική Αστυνομία και η Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία) του Δήμου θα εποπτεύουν την τήρηση των εν λόγω αποφάσεων. Όσοι πολίτες εντοπίσουν κάποια παρέκκλιση από τις ισχύουσες αποφάσεις, μπορούν να καλούν στο τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου, 15888, από Δευτέρα έως Παρασκευή 08.00 π.μ. - 21.00 και Σάββατο 08.00 π.μ. έως 14.00.