Τιμώντας τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, ο Δήμος Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης και η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων σας προσκαλούν το Σάββατο, 17
Απριλίου 2021 από τις 10:00 έως τις 18:00 σε μία ιστορική διαδικτυακή ημερίδα με
θέμα:  «Από το Γένος, στο Έθνος και το Κράτος των Ελλήνων».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις εγκαταστάσεις της Σχολής Ευελπίδων με
τη συμμετοχή καταξιωμένων ομιλητών που θα διατρέξουν τα ιστορικά γεγονότα και θα
παρουσιάσουν γνωστές και άγνωστες πτυχές της πορείας των Ελλήνων.
Οι εργασίες της ημερίδας θα φιλοξενηθούν στην διαδικτυακή πλατφόρμα Zoom και
θα μεταδίδονται ζωντανά σε υψηλή ανάλυση μέσω της διαδικτυακής τηλεόρασης του
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στους ακόλουθους συνδέσμους.
Facebook: www.facebook.com/dimosvvv
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCOI1mGmL35xQSeXGVBvOXjw
Webtv Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης: www.vvv.gov.gr/webtv