Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, σε συνέχεια της πρόγνωσης για χαμηλές

θερμοκρασίες και υψηλής έντασης ανέμους, θα διαθέσει από την Τετάρτη 12/01/2022
20.00 έως και την Πέμπτη 08.00 π.μ., θερμαινόμενο χώρο για τη φιλοξενία αστέγων,
στο χώρο του ΚΑΠΗ Βούλας, Ζεφύρου 2 - Β’ Κτίριο Πάρκου Εθνικής Αντίστασης.
Σε περίπτωση που υπάρξει επικαιροποιημένη πρόγνωση για την εξέλιξη των
καιρικών φαινομένων, η λειτουργία του χώρου δύναται να παραταθεί για όλο το
24ωρο και μέχρι την εξασθένιση των φαινομένων.
Όσοι επιθυμούν να κάνουν χρήση του θερμαινόμενου χώρου, παρακαλούνται να
καλέσουν στο τηλέφωνο 6944-777166 (Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης).